Sluiten

Uitsluitingen

Van de meeste fondsen publiceren wij in welke ondernemingen of landen het vermogen is belegd. Op de website van Delta Lloyd Asset Management is per fonds informatie terug te vinden over rendement, beleggingsbeleid en positionering. Op het tabblad 'Positionering' is een overzicht van de top 10 investeringen naar omvang van de belangen te vinden, en in veel gevallen ook het volledige portefeuilleoverzicht.

Klik hier voor ons totale fondsenoverzicht en de positionering per fonds.

Global Compact Principles
Delta Lloyd Asset Management beoordeelt beursgenoteerde ondernemingen op betrokkenheid bij controversiële bedrijfspraktijken, op basis van input van het onafhankelijk researchbureau Sustainalytics. Deze research is gebaseerd op de Global Compact principes van de Verenigde Naties, tien universele principes op het gebied van mensenrechten, arbeid, het milieu en anti-corruptie.

Delta Lloyd Asset Management gaat over tot uitsluiting van een bedrijf indien dit bedrijf herhaaldelijk of in ernstige mate de principes overschrijdt.

Controversiële wapens
Controversiële wapens zijn wapens die onevenredig veel slachtoffers veroorzaken, waarvan de effecten disproportioneel zijn of die geen onderscheid maken tussen militaire doelen en burgerdoelen. De effecten van deze wapens kunnen nog jaren na het gebruik ervan merkbaar blijven.
Delta Lloyd Asset Management keurt de productie van, handel in en/of het gebruik van controversiële wapens ten strengste af. Zij sluit daarom bedrijven uit die betrokken zijn bij de productie en ontwikkeling van controversiële wapens.

De lijst van Delta Lloyd Asset Management voorziet in uitsluiting van de volgende typen wapens:

1. Anti-persoonsmijnen
2. Biologische wapens
3. Chemische wapens
4. Clusterwapens
5. Verarmd uranium
6. Wit fosfor
7. Kernwapens

Global Compact Principles
  Uitsluitingen Q4 - 2017
Controversiële wapens
  Uitsluitingen Q4 - 2017

Sluiten
Sluiten