Sluiten

Thema’s en sectoren

Het Beleid verantwoord beleggen beschrijft de algemene uitgangspunten die Delta Lloyd hanteert bij verantwoord beleggen. In aanvulling hierop hebben wij visies ontwikkeld op sectoren en thema’s. Welke sectoren en thema’s dat zijn, is deels bepaald door de duurzaamheiddoelstellingen van Delta Lloyd (bijvoorbeeld klimaatverandering en mensenrechten) en deels door een materialiteitsanalyse uit te voeren op onze investeringen.

Bij die materialiteitsanalyse hebben we enerzijds gekeken naar hoeveel we geïnvesteerd hebben in bepaalde sectoren (zoals staatsobligaties en de sectoren Financiële dienstverleners en Consumptiegoederen) en anderzijds naar sectoren met grote (potentiële) duurzaamheidimpact (zoals Olie en Gas, en Bouw en Vastgoed).
Voor deze meest materiële sectoren hebben wij aanvullend sectorbeleid opgesteld.

Het is onze ambitie om gaandeweg voor meer thema's en sectoren meer gedetailleerd beleid op te stellen. Onze visie op specifieke thema's en sectoren is hier als uitwerking van ons Beleid verantwoord beleggen meer in detail beschreven.

Focussectoren en focusthema's
Focusthema Klimaatverandering
Focusthema Mensenrechten

Sectorvisie Financiële dienstverleners
Sectorvisie Olie en Gas
Sectorvisie Bouw en Vastgoed
Sectorvisie Consumptiegoederen

                                                    Themas En Secotren

Daarnaast willen wij onze visie op verschillende andere thema's en sectoren delen door hierover te publiceren.

Themavisie Natuur
Themapaper Myanmar
Themapaper Landgrabbing

Landenbeleid
Beleggen in staatsobligaties vormt van oudsher de hoeksteen voor pensioenverzekeraars, vanwege de lange termijn zekerheid die deze beleggingscategorie levert. Ook voor Delta Lloyd geldt dat staatsobligaties (ook wel 'sovereigns') verreweg de grootste investeringscategorie vormen. De unieke positie die het beleggen in staatsobligaties inneemt in de beleggingsstrategie van Delta Lloyd Asset Management vraagt om een eigen ESG beleid op dit thema. Meer hierover staat onder het kopje Landenbeleid.

Uitvoering van het beleid
In de themavisies en sectorvisies op duurzaamheidonderwerpen beschrijven wij hoe deze onderwerpen willen beoordelen. Niet alles is daarmee meteen op orde. Maar we laten wel zien welke kant we op willen, wat wij belangrijk vinden en wat we verwachten van ondernemingen in deze sectoren of op het gebied van deze thema's. 

Implementatie van deze visies bestaat uit het uitvoeren van een impactanalyse, waarbij we bekijken hoe de ondernemingen in onze portefeuille zich gedragen op dit vlak, en we (laten) onderzoeken welke elementen uit de visies al in onze research zijn opgenomen, en welke nog niet.  We vertalen onze ideeën naar stappen in ons beleggingsproces, zoals het analyseren van de ESG informatie, of het voeren van engagementgesprekken.

Sluiten
Sluiten