Sluiten

Maatschappelijk speelveld

Beleid zonder toezicht is niets dan mooie woorden. Gelukkig heeft Delta Lloyd, naast interne controle processen, een kritische omgeving die ons alert houdt en helpt om steeds duurzamer te opereren. Verschillende organisaties beoordelen het duurzaamheidbeleid van Delta Lloyd of werken met ons samen om dit te verbeteren. Daarbij wordt soms gekeken naar de activiteiten van de gehele groep, soms naar alleen het vermogensbeheer of bijvoorbeeld de bankactiviteiten.

VBDO
Delta Lloyd is sinds 2009 lid van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling, die is opgericht met als doel de kapitaalmarkt te verduurzamen. De VBDO bevordert het bewustzijn van beleggers aangaande hun bijdrage aan duurzaamheid, onder andere door verschillende soorten benchmarks uit te voeren.

Delta Lloyd is opgenomen in de benchmark "Verantwoord beleggen door verzekeraars in Nederland" en de benchmark "Verantwoord beleggen door pensioenfondsen in Nederland". Beide benchmarks leveren interessante inzichten op, die bij ons weer leiden tot aanscherping van het beleid en onze communicatie daarover.
De benchmarkrapporten en methodologie vindt u hier: Onderzoek door de VBDO.  

Verbond van Verzekeraars
Eind 2011 hebben de leden van het Verbond van Verzekeraars de Code Duurzaam Beleggen aangenomen. Daarmee is het beleggingsbeleid van de leden van het Verbond gebonden aan duidelijke regels met betrekking tot duurzaam beleggen.

Delta Lloyd steunt dit initiatief namens de verzekeringssector en heeft zich gecommitteerd aan de code, handelt naar de geest ervan en is daarop aanspreekbaar. De elementen van de code zijn vertaald in het Beleid verantwoord beleggen. Voor meer informatie over de Code Duurzaam Beleggen van het Verbond van Verzekeraars, ga naar de website.

Eerlijke Bank- en Verzekeringswijzer
Delta Lloyd heeft meerdere gesprekken gevoerd met de partijen achter de Eerlijke Bank- en Verzekeringswijzer, over de gehanteerde uitgangspunten, methodiek en toetsingskaders. Deze gesprekken verlopen zeer constructief.

Access to Medicine Index
De Access to Medicine Index heeft de farmaceutische wereld flink door elkaar geschud. Niet eerder is er met zoveel aandacht voor hun sociale en maatschappelijke impact gekeken naar farmaceutische bedrijven. De Access to Medicine Index heeft geleid tot twee belangrijke en hoognodige ontwikkelingen: ten eerste de toegenomen aandacht voor zogenaamde 'verwaarloosde ziektes' en de toegenomen wereldwijde beschikbaarheid van medicijnen en gezondheidszorg voor mensen in nood. Ten tweede worden beleggers door de index voorzien van essentiële informatie doordat componenten zoals onderzoek & ontwikkeling en filantropie aan hun research worden toegevoegd. Dit helpt verantwoord beleggen steviger te verankeren.

Carbon Disclosure Project
Met de ondertekening van het 'Carbon Disclosure Project', wil Delta Lloyd Asset Management het belang van transparantie op het gebied van CO2 uitstoot benadrukken. De uitstoot van koolstofdioxide is sterk gerelateerd aan het gebruik van energie en vormt één van de belangrijkste oorzaken van klimaatverandering en het opwarmen van de aarde. Wij geloven dat bedrijven die erin slagen efficiënt met energie om te gaan, ook degenen zijn die hun energiekosten omlaag weten te brengen. Het Carbon Disclosure Project versterkt dit bewustzijn onder bedrijven en geeft investeerders nuttige informatie aangaande de duurzaamheid van bedrijfsmodellen, over klimaatverandering en de impact op water.

Het Carbon Disclosure Project omvat vier programma's: het klimaatveranderingsprogramma, het waterprogramma, het keten-programma en het bossen-programma.

Global Investors on Climate Change
Een internationale coalitie van zes organisaties heeft in 2014 het initiatief genomen om een 'Global investors statement on climate change' te formuleren. Het doel van dit statement is om regeringsleiders wereldwijd op te roepen een stabiel, betrouwbaar en economisch haalbaar systeem voor CO2-prijsbepaling te realiseren. Dit moet het voor investeerders mogelijk maken meer en beter bij te dragen aan de financiering van schone energie en klimaatoplossingen.

Voor meer informatie over dit statement, klik hier.

Overige spelers
Daarnaast is Delta Lloyd ondertekenaar van de Principles for Sustainable Insurance, is Delta Lloyd opgenomen in de Transparantiebenchmark van het Ministerie van Economische Zaken en brengen wij verslag uit conform de richtlijnen van het Global Reporting Initiative.

Van RobecoSAM heeft Delta Lloyd de Sustainability Bronze Class Award gekregen in 2013 en is opgenomen in de Dow Jones Sustainability Index.

Sluiten
Sluiten