Sluiten

Commissie verantwoord beleggen

Samenstelling Commissie verantwoord beleggen
Delta Lloyd Asset Management heeft de Commissie verantwoord beleggen ingesteld, met een vertegenwoordiging van de afdelingen Aandelen, Vastrentende waarden, Treasury, Marketing & Sales en de responsible investment officer. In 2014 zijn daar afgevaardigden van Alternative Investments en (op ad-hoc basis) Direct Vastgoed aan toegevoegd.

De procedure
De Commissie verantwoord beleggen vergadert ieder kwartaal, onder voorzitterschap van de responsible investment officer. Tijdens deze vergaderingen bespreekt zij de huidige uitsluitingen en eventueel nieuw uit te sluiten bedrijven, marktontwikkelingen en thema's. De Commissie komt tot haar oordeel op basis van uitsluitingslijsten en interne en externe informatiebronnen. Zij stelt op basis van dit oordeel een advies op aan de directie van Delta Lloyd Asset Management, aangaande engagement of uitsluiten van bedrijven op de 'watchlist' en 'stoplist'. De directie neemt een besluit over dit advies.

undefined
Figuur: Governance besluitvorming verantwoord beleggen DLAM

Verslaglegging
Van de vergaderingen van de Commissie verantwoord beleggen wordt een verslag gemaakt. Lees hier het meest recente verslag.

Sluiten
Sluiten