Sluiten

Beleggingsfilosofie

Delta Lloyd wil een duurzame verzekeraar zijn, die opereert met oog voor de lange termijn. Duurzaam ondernemen is voor ons het streven naar een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van medewerkers, maatschappij, winstgevende economische groei en zorg voor het milieu.

Een onderdeel van duurzaam ondernemen is verantwoord beleggen. Delta Lloyd Asset Management, de vermogensbeheerder van Delta Lloyd, erkent de maatschappelijke verantwoordelijkheid die beleggers hebben. Wij combineren deze maatschappelijke verantwoordelijkheid met alle aspecten die voortvloeien uit onze fiduciaire verantwoordelijkheid; zorgdragen voor pensioenzekerheid op de lange termijn. Zo zijn wij enerzijds in financiële resultaten geïnteresseerd, en anderzijds in het gedrag van ondernemingen op het gebied van duurzaamheid. Wij leggen hierover verantwoording af aan onze klanten, aan de aandeelhouders van Delta Lloyd en aan andere interne en externe belanghebbenden. Verantwoord beleggen sluit aan op onze kernwaarden en past bij de manier waarop Delta Lloyd wil opereren: toekomstgericht, met oog voor mens, milieu en maatschappij.

Verantwoord beleggen betekent voor ons het combineren van de zorg en aandacht die wij besteden aan de financiële aspecten van de investeringen ten behoeve van onze klanten, met zorg en aandacht voor de mens-, milieu- en maatschappijgerelateerde aspecten van deze investeringen.

Voor Delta Lloyd Asset Management betekent verantwoord beleggen dat wij:

  • Bedrijven uitsluiten die internationale principes op het gebied van mensenrechten, milieu, arbeidsomstandigheden en corruptie schenden en/of betrokken zijn bij controversiële wapens.
  • Bij het nemen van onze investeringsbeslissingen ook informatie laten meewegen over milieuaspecten, de sociale omstandigheden en het goed ondernemingsbestuur (ESG-informatie) van de bedrijven en landen waarin we investeren.
  • Als actief aandeelhouder onze stem laten horen op aandeelhoudersvergaderingen, met een weloverwogen standpunt. Delta Lloyd publiceert haar stemgedrag per agendapunt van elke bezochte (B)AVA na afloop op de website.
  • Geloven in een constructieve dialoog. Wij gaan graag het gesprek aan met de bedrijven waarin wij beleggen, specifiek bij onze deelnemingen beleggingen, om hun prestaties op korte en lange termijn te verbeteren.
  • Continu op de hoogte willen blijven van marktontwikkelingen en thema's op het gebied van verantwoord beleggen en duurzaamheid. Wij volgen deze ontwikkelingen en passen dit toe in onze investeringen.
  • Transparant zijn over wat we doen en wat we niet doen. Sinds 2008 is Delta Lloyd 'organisational stakeholder' van het Global Reporting Initiative (GRI), een internationale organisatie met als missie het verheffen van duurzaamheidsrapportages naar het niveau van financiële rapportages. Delta Lloyd rapporteert conform de GRI-standaarden.

undefinedWij hebben verantwoord beleggen structureel ingebed in ons beleggingsbeleid. Hoe wij per type belegging handen en voeten geven aan verantwoord beleggen, is beschreven onder de kop 'Activiteiten verantwoord beleggen'.

Onze missie als vermogensbeheerder is om de duurzaamheiddoelstellingen van Delta Lloyd te vertalen in onze beleggingsportefeuilles. Die doelstellingen zijn gebaseerd op breed gedragen internationale conventies, codes en verdragen, zoals de Global Compact-principes van de Verenigde Naties en de OECD-richtlijnen voor multinationale ondernemingen.

Voor meer informatie over het duurzaamheidsbeleid van Delta Lloyd, klik hier.

Sluiten
Sluiten