Sluiten

Verantwoord beleggen

Als belegger kunnen we bijdragen aan een betere wereld door bij onze investeringen rekening te houden met de gevolgen voor mens & milieu. Delta Lloyd belegt volgens de richtlijnen van de VN (UNPRI) en heeft een heldere filosofie over waarin we niet willen investeren. We zullen de komende jaren maatschappelijke waarde creëren door onze beleggingen verder toe te spitsen op thema’s die voor ons belangrijk en relevant zijn, zoals bijvoorbeeld mensenrechten of klimaatverandering.

Algemene uitgangspunten duurzaam beleggen
De algemene uitgangspunten voor onze beleggingen zijn vastgelegd in het Beleid verantwoord beleggen. We beleggen bijvoorbeeld niet in bedrijven die mensenrechten schenden of zich inlaten met corruptie. Delta Lloyd is aangesloten bij en handelt volgens de normen en richtlijnen van OESO, Global Compact, Code Duurzaam Beleggen van het Verbond van Verzekeraars en UNPRI. We beleggen verantwoord doordat we Environmental, Social en Governance, de drie zogenoemde ESG-criteria meewegen in onze investeringsbeslissingen. 

Sectoren en thema's
Duurzaam beleggen gaat bij ons verder dan verantwoord beleggen. We streven niet alleen naar het uitbannen van negatieve impact, maar ook naar een positieve bijdrage aan mens, milieu en maatschappij. Dit willen we doen binnen de voor ons meest relevante sectoren en thema’s.

We hebben aanvullend beleggingsbeleid geformuleerd voor sectoren en thema’s die extra belangrijk zijn voor Delta Lloyd. Bijvoorbeeld omdat deze sectoren of thema’s een duidelijke link hebben met onze eigen duurzaamheidsdoelstellingen (klimaatverandering en mensenrechten). Of omdat we er veel in investeren (financiële dienstverleners en consumptiegoederen). Daarnaast zijn er thema’s en sectoren die grote (potentiële) duurzaamheidsimpact hebben (zoals olie & gas en bouw & vastgoed). Ook zetten we belangrijke investeringsonderwerpen actief op de kaart door onze visie erop te publiceren. Zo hebben wij onder meer helder geformuleerd hoe wij aankijken tegen investeringen in Myanmar en gaan we in gesprek met bedrijven waarin we investeren om duidelijkheid te krijgen in hun manier van zaken doen.

Focus
Wij focussen binnen de pijler Verantwoord beleggen op inzichtelijke en transparante communicatie over al ons in- en extern beheerde vermogen zoals aandelen, obligaties, hypotheken en belastingen. We monitoren constant ons beleid, passen het aan waar nodig en luisteren goed naar de wensen van onze stakeholders. Dat doen we met zorg en aandacht voor de mens-, milieu- en maatschappijkant van deze investeringen. Verantwoord beleggen betekent voor ons het combineren van de zorg en aandacht die wij besteden aan de investeringen voor onze klanten.

 In 2015 hebben wij met verschillende organisaties die zich inzetten voor duurzame ontwikkeling een open dialoog gevoerd en van gedachte gewisseld over toetsing en methodiek. Ons aangescherpt verantwoord beleggingsbeleid wordt getoetst door benchmarks als de Fair Finance Guide en de benchmark van de VBDO, de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling. Zie ook Richtlijnen, keurmerken en meetlatten.

Voor meer informatie over duurzaamheid en MVO bij Delta Lloyd, klik hier. 

 

Beleggingsfilosofie
Sluiten
Sluiten