Sluiten
Onze kerncompetentie is het opbouwen van een evenwichtige portefeuille met als doel gebruik te maken van de beste marktkansen op het gebied van aandelen, vastrentende waarden, vastgoed en liquiditeiten. Ons belangrijkste uitgangspunt is om waar nodig risico's te vermijden. Wij streven naar een aantrekkelijk rendement op onze beleggingen door de beste mogelijkheden te selecteren in het licht van de risico's die wij bereid zijn te nemen.

Aandacht voor optimale klantoplossingen

Wij werken bij Delta Lloyd Asset Management met een multidisciplinair team van deskundigen. Zo proberen we gezamenlijk de beste beleggingsoplossingen voor onze klanten vinden. Wij bieden onze klanten toegevoegde waarde door hen proactief te voorzien van beleggingsoplossingen die duurzaam zijn en die zijn ontworpen om aan de individuele behoeften te voldoen. Hierdoor kunnen onze klanten tijdig reageren op wijzigingen en kunnen ze beter hun financiële doelstellingen verwezenlijken.

Als onderdeel van Delta Lloyd NV zijn wij ons zeer bewust van de oplossingen waar institutionele beleggers naar op zoek zijn. Wij maken gebruik van de expertise die we hebben opgebouwd als vermogensbeheerder voor onze verzekeringsmaatschappij en voor externe klanten.

Geïntegreerde beleggingsoplossingen

Delta Lloyd Asset Management verdeelt haar activiteiten voor portefeuillebeheer in twee afdelingen: het Investment Office en Investments.

Investment Office

In het Investment Office wordt alle beleggingsexpertise van DLAM gebundeld. Het Investment Officie is verantwoordelijk voor de beleggingsstrategieën voor alle vermogenssoorten, teneinde voor elke klant een toegespitste oplossing te creëren. Een van de voornaamste sterke punten van dit team is de nauwe samenwerking tussen onze specialisten in de diverse beleggingscategorieën. Een analist van bedrijfsobligaties kijkt anders naar een onderneming dan een analist van aandelen. Over het algemeen kijkt de eerste primair naar de risico's, ofwel de negatieve kant, terwijl de ander kijkt naar de kansen op een stijging van de aandelenkoers, ofwel de positieve kant.

Investments

De afdeling Investments bestaat uit meerdere beleggingsteams. Deze teams zijn verantwoordelijk voor alle beheersactiviteiten voor de beleggingsportefeuilles. De afdeling is onderverdeeld in een aantal teams zodat deze zich specifiek kunnen richten op vermogenssoorten of onderverdelingen daarvan. Behalve deze beleggingsteams bevat de afdeling Investments ook een speciaal handelsteam.

Investment Committee

Het Investment Committee staat onder leiding van de CIO en werkt op basis van drie regimes. Een licht regime geldt voor zeer liquide effecten, waarbij de besluitvorming binnen de verantwoordelijke teams komt te liggen. Periodiek worden deze posities besproken in een beleggingsoverleg. Een middelregime is er voor minder liquide effecten en een zwaar regime is ingesteld voor illiquide effecten, zoals deelnemingen. Voor deze laatste twee regimes komt het besluitvormingsproces te liggen bij het nieuwe beleggingscomitee.

De Investment Committees zijn verantwoordelijk voor de beleggingsbesluiten per asset class.
In het Investment Committee werken de portfolio managers samen met het centrale investment office om de besluitvorming over investeringsbeslissingen te voeren.

Risk management

Doordat wij zoveel nadruk leggen op diversiteit en samenwerking zijn wij ons ook zeer bewust van de risico's wanneer wij een beleggingsbesluit nemen. Ons beleid heeft tot doel te waarborgen dat er minder uitschieters naar beneden zijn en zo te zorgen dat de kans op outperformance van de benchmark groter is. Dit werkt veel beter dan alleen maar de laatste trends najagen. Bij ons ligt de nadruk op het minimaliseren van risico's.

 

Sluiten
Sluiten