Sluiten

Contact

Sales en Accountmanagement

Iedere institutionele relatie krijgt een accountmanager toegewezen die verantwoordelijk is voor het beheer van het vermogen. De accountmanager behartigt uw belangen richting de relevante, interne afdelingen en fungeert voor u als aanspreekpunt en sparringspartner. De accountmanager wijst ook een client portfoliomanager voor u aan.

Wat mag u verwachten van uw accountmanager?
Uw accountmanager is allereerst verantwoordelijk voor het formuleren van een specifieke beleggingsopdracht met een duidelijke benchmark. Uiteraard gebeurt dit in nauw overleg met u, op basis van uw wensen, vereisten en vermogen. Daarnaast zorgt hij voor de constructie van de beleggingsportefeuille binnen het gewenste risico-rendementsprofiel. De clientportfolio manager beheert dagelijks uw portefeuille, waaronder de assetallocatie. Dit gebeurt uiteraard binnen de gestelde richtlijnen. Uw accountmanager ziet toe op een regelmatige evaluatie en rapporteert periodiek aan u over de performance.

‘Het is een combinatie van goed beheerde mandaten, behulpzame accountmanagers en een bereidheid tot het beantwoorden van vragen.’

        Tevreden institutionele klant van DLAM

Postbus 1000
1000 BA Amsterdam

Spaklerweg 4
1096 BA Amsterdam 
T +31 (0)20 594 2118
beleggen@deltalloyd.nl

 

 

 

Wilt u meer informatie?

Stel uw vraag aan het team Sluiten

Sluiten
Sluiten