Sluiten
We geloven er sterk in dat gebundelde expertise leidt tot de beste beleggingskeuzes en -oplossingen voor iedere klant.

Oplossingen

In onze beleggingsoplossingen houden wij rekening met de wensen van institutionele klanten. Onze oplossingen zijn erop gericht rendementsdoelstellingen te behalen aan de hand van passende beleggingsportefeuilles, waarbij wij altijd werken binnen een strikt kader voor risicocontrole. Dit kader bevat bijvoorbeeld de kapitaalvereisten voor verzekeraars overeenkomstig Solvency II of het nieuwe Nederlandse Financiële Toetsingskader (nFTK) voor pensioenfondsen, maar ook fiscale restricties. Onze beleggingsoplossingen zijn gericht op het terugbrengen van het vereist kapitaalgebruik.

Het Integraal vermogensbeheer wordt uitgevoerd door het Investment Office. Het Investment Office is een vanzelfsprekend onderdeel van onze ambitie om voor onze klanten een ware partner te zijn, die snel en gericht kan inspelen op iedere beleggingsbehoefte. Een partner die de vraag van de klant werkelijk voorop stelt en zich kenmerkt door toonaangevende beleggingsexpertise, innovatieve oplossingen en oprechte betrokkenheid bij een duurzame toekomst.

Kennisdelen als kracht

Het Investment Office bestaat uit een team van ervaren beleggers en heeft twee kerntaken. In de eerste plaats heeft het Investment Office een centrale rol als kennis- en adviescentrum binnen onze eigen organisatie. Hiertoe benut het Investment Office de expertise van onze diverse beleggingsteams en ondersteunt het deze teams met breed gefundeerde adviezen. Het Investment Office ontwikkelt toonaangevende visies, stelt papers op, en zorgt voor scherpe analyses die belangrijke meerwaarde bieden. Verder brengt het Investment Office de beleggingskennis van onze aandelen-, obligatie- en vastgoedteams voortdurend bijeen. Dat gebeurt bijvoorbeeld in periodieke bijeenkomsten, maar ook door het stimuleren van permanent, informeel overleg. Wat daaraan bijdraagt, zijn de zeer korte lijnen tussen onze beleggingsteams. Naast het fungeren als advies- en kenniscentrum, is het Investment Office verantwoordelijk voor het beheer van de multi-assetportefeuilles voor onze interne en externe klanten, zoals pensioenfondsen.

Scherp oog voor restrictiekaders en risicobeheer

Uiteraard houdt het Investment Office bij het beheer van de multi-assetportefeuilles rekening met het toezichtskader en de restricties die gelden voor de klant. Voorbeelden daarvan zijn het kapitaalsbeslag onder Solvency II voor de verzekeraars of het nieuwe Financieel Toetsingskader (nFTK) voor pensioenfondsen, of fiscale restricties. Binnen dat restrictiekader is alles gericht op het realiseren van de best renderende oplossingen. Daarbij hoort ook een solide risicomanagement. Voor de multi-assetportefeuilles is het streven van het Investment Office er voortdurend op gericht om het risico binnen deze portefeuilles integraal te kunnen bepalen. En dat in alle opzichten, voor alle bouwstenen. Het is een vanzelfsprekend onderdeel van onze ambitie om voor onze klanten een ware partner te zijn, die snel en gericht kan inspelen op iedere beleggingsbehoefte. Een partner die de vraag van de klant werkelijk voorop stelt en zich kenmerkt door toonaangevende beleggingsexpertise, innovatieve oplossingen en oprechte betrokkenheid bij een duurzame toekomst.

Research als rode draad

Research en strategisch denkwerk zijn de fundamenten onder het Investment Office. Hiertoe zijn er wekelijks teamoverstijgende bijeenkomsten op macro-economisch gebied, maar ook sectoren, regio’s, individuele bedrijven en methodologie zijn onderwerpen die aan bod komen. Mede op basis van deze bijeenkomsten coördineert het Investment Office het opstellen van een uniforme macro-economische visie. De beleggingsteams kunnen die benutten bij het nemen van optimale beleggingsbeslissingen. In bepaalde gevallen kan het Investment Office bindende adviezen opleggen, wat dan gebeurt via het Investment Committee Assetallocatie. Bijvoorbeeld als zich situaties in de wereld voordoen met een potentieel zeer grote impact, zoals het Brexit-referendum van 2016 in het Verenigd Koninkrijk. Het Investment Office maakte hiervan een uitgebreide scenario-analyse, in nauwe samenwerking met de beleggingsteams.

‘De relatie en de contacten met DLAM zijn een sterk punt. Ook is er een echte klik op het beleggingsgebied.’
Een Top-25 Nederlands pensioenfonds

Wilt u meer informatie?

Stel uw vraag aan het team Sluiten

Sluiten
Sluiten