Sluiten
We zijn een proactieve dienstverlener voor risicogecontroleerde, duurzame oplossingen voor internationale, institutionele beleggers.
Arnoud Diemers,Manager Investments

Mandaten

Delta Lloyd Asset Management (DLAM) maakt gebruik van haar ervaring met het bedienen van haar interne klanten (verzekerings-, pensioen- en bankproducten) en zet deze expertise in om maatwerkportefeuilles te ontwerpen met haar externe klanten. Wij bieden portefeuilles op maat voor alle (verzekerings)entiteiten van Delta Lloyd in Nederland en België. Wij zijn bovenal een proactieve dienstverlener die risicogecontroleerde portefeuilles biedt aan internationale institutionele beleggers.

Jarenlange expertise
Het beheer van uw vermogen is bij ons in betrouwbare handen. Wij willen voor u een toegankelijke vermogensbeheerder zijn, een sparring partner die haar jarenlange expertise inzet voor al haar klanten. Want door maatwerkportefeuilles komen we tot de beste oplossing voor u. Risicobeheersing en de kans op extra rendement is daarbij ons uitgangspunt.

Betrouwbare dienstverlening
Nieuwe richtlijnen en verplichtingen maken de wereld van pensioenen steeds complexer. Delta Lloyd Asset Management heeft een jarenlange ervaring in beleggen volgens een verplichtingenstructuur. We bieden concrete maatwerkoplossingen voor de verplichtingen die vanuit het Financiële Toetsingskader worden opgelegd. Als onafhankelijke vermogensbeheerder zetten we onze beleggingsexpertise in om u te adviseren en te ondersteunen. Met een actief portefeuillebeleid beheersen we de risico's en streven we naar extra rendement.

Vermogensbeheer

Toegevoegde waarde
Vermogensbeheer vergt visie, grondige kennis van de markten en uitgebreide analyses. Op die overtuiging stoelt de actieve beleggingsstijl van Delta Lloyd Asset Management. Ons oogmerk is het bereiken van een significante outperformance ten opzichte van relevante benchmarks. Zo komt de toegevoegde waarde tot stand waar onze klanten recht op hebben.

Maatwerkportefeuilles
Delta Lloyd Asset Management heeft haar ervaring in het beheer van pensioenfondsvermogen opgedaan bij het beheer van gesepareerde beleggingsdepots van pensioencontracten. De kern in deze mandaten is het asset allocatiebeleid en het belang in vastrentende waarden. Afhankelijk van de ruimte tot het nemen van risico worden mandaten uitgebreid met onze ondernemende en innovatieve aandelenproducten. Als geen ander is DLAM daarom in staat met deze pensioenfondsmandaten om te gaan en gebruik te maken van de volgende drijfveren:

Drijfveren
•  Risicoselectie bij zowel vastrentende waarden als aandelen. De filosofie is dat er voor elke tijd een belegging is, maar dat niet alle beleggingen er voor altijd zijn. Heel bewust worden beleggingen en beleggingscategorieën geselecteerd als het risico aanvaardbaar is voor de klant waarvoor belegd wordt.
•  Belang van vastrentende waarden. Zowel bij de allocatie tussen staats en credits, yield curve positionering en goed gespreide beleggingen in credits wordt voor klanten met een gesepareerd depot een optimaal resultaat behaald.
• Met aandelen geloven wij zeer in het toevoegen van waarde met een beleggingshorizon op de lange termijn. Daarbij houden wij rekening met economische, sociale en bestuursfactoren en richten wij ons op de meest fundamentele factoren van ondernemingen. Onze portefeuilles hebben een duidelijke richting, en zijn (maar zijn wel) evenwichtig samengesteld om de klant altijd een optimaal resultaat te bieden.

Beleggingsvisie; Asset Allocatie in portefeuilles

Delta Lloyd Asset Management gelooft sterk in de toegevoegde waarde van het kiezen van de juiste gewichten voor de verschillende beleggingscategorieën in echte multi-asset portefeuilles en in portefeuilles van verschillende categorieën van vastrentende waarden. De Strategische Asset Allocatie vormt de uitgangsportefeuille voor de lange termijn. Het is de portefeuille die het best past bij de doelstellingen, risicohouding en andere uitgangspunten van de klant.

Wij geloven dat de markten van tijd tot tijd de neiging hebben om door een te positieve of te negatieve bril te kijken. De Dynamische Asset Allocatie is erop gericht om de kansen te benutten die hierdoor ontstaan in de vorm van tijdelijk over- of ondergewaardeerde beleggingscategorieën. Daarbij maken wij gebruik van in-huis ontwikkelde waarderingsmodellen.

In de Tactische Asset Allocatie komen ideeën over de tijdelijke aanpassing in de weging van beleggingscategorieën aan de orde die gebaseerd zijn of economische- en markttechnische ontwikkelingen. DLAM blijft steeds “on top of” de economische actualiteit en interpreteert deze op basis van tijdreeksanalyses, ervaring en kennis over de economie. Vooral wanneer we een discrepantie ontdekken met de ontwikkelingen in de markt ontstaan kansrijke beleggingsmogelijkheden. Een sterke overtuiging over economische voorspellingen kan ook de reden voor het opzetten van beleggingsposities zijn. Op basis van maatwerk risico-budgettering bepaalt DLAM de optimale gewichten van de posities in de verschillende portefeuilles afzonderlijk.

Risicomanagement

Risicomanagement start bij het onderkennen van de risico’s, het opstellen van duidelijke spelregels en de continue bewaking hiervan. De opdracht van Delta Lloyd Asset Management is om binnen deze spelregels een optimale beleggingsportefeuille in te richten. Risicomanagement vraagt om een dynamische aanpak vanwege steeds veranderende omstandigheden en nieuwe inzichten. Wij doen daarom onderzoek naar nieuwe risico’s en toetsen de bestaande spelregels aan onze beleggingsrichtlijnen. Dit vraagt om duidelijke beleggingslimieten en een goede samenwerking tussen onze risicomanagers en fondsmanagers.

'Het beheer van de beleggingen verloopt conform afspraken (richtlijnen e.d.) op een consistente wijze in de afgelopen ruim 10 jaren.’
Institutionele verzekeringsklant van DLAM

Wilt u meer informatie?

Stel uw vraag aan het team Sluiten

Sluiten
Sluiten