Sluiten
Delta Lloyd Rente Fonds

Risicomanagement komt bij ons op de eerste plek

Aanpak en strategie

Eén van onze oudste fondsen van is het Delta Lloyd Rente Fonds. Dit obigatiefonds belegt hoofdzakelijk in staats- of staatsgerelateerde obligaties en voor een kleiner deel in obligaties van kredietwaardige bedrijven.

Aanpak en strategie
Actief beheer, relatief veilig en op langere termijn streven naar een hoger totaal rendement dan de benchmark. Ook dit vastrentende fonds weerspiegelt de rentevisie van onze portfoliomanagers. 

Het fonds belegt hoofdzakelijk in obligaties die zijn uitgegeven door overheden, instellingen die door overheden zijn gegarandeerd, supranationale instellingen en door bedrijven. Het fonds heeft een Europese focus en belegt voornamelijk in obligaties die in euro zijn uitgegeven. De portfoliomanagers streven altijd naar een zo hoog mogelijk totaalrendement. Ze wegen risico en rendement zorgvuldig tegen elkaar af. Om in te spelen op marktontwikkelingen, ruilen ze actief tussen obligaties met verschillende looptijden, rentetypen en/of debiteuren.

De laagste gewogen gemiddelde credit rating van de portefeuille zal nooit lager zijn dan één rating notch onder de benchmark en nooit lager zijn dan BBB2. De risico's en prestaties van het fonds worden afgezet tegen een onafhankelijke maatstaf: de Iboxx Euro overall index.

Het specialisten team

Nieuwsberichten

  • 24 april 2017

Kwartaalupdate Delta Lloyd Rente Fonds

De verslagperiode is van 1 januari t/m 31 maart 2017.

  • 19 januari 2017

Kwartaalupdate Delta Lloyd Rente Fonds

De verslagperiode is van 1 oktober t/m 31 december 2016.

Dit Fonds kopen?

Delta Lloyd Asset Management geeft geen beleggingsadvies. Ga hiervoor naar uw bank. De fondsen van Delta Lloyd zijn verkrijgbaar bij een groot aantal andere banken en online beleggingsplatforms.

Als beleggingsadviseur kunt u contact opnemen met ons salesteam.

De op deze pagina getoonde gegevens zijn met zorg door Delta Lloyd Asset Management samengesteld. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Sluiten
Sluiten