Sluiten
Delta Lloyd Dollar Fonds

Obligaties vormen de hoekstenen van elke serieuze portefeuille

Proactieve beleggingsbeleid met de nadruk op risicomanagement

Directe rente-inkomsten, een minimaal kredietrisico en een hoog rendement. Het fonds belegt hoofdzakelijk in beursgenoteerde staatsobligaties, semi-staatsobligaties, obligaties met onderpand en bedrijfsobligaties in Amerikaanse-, Canadese- en Australische dollars. Het valutarisico wordt niet afgedekt.

Aanpak en strategie
Actief beheer, relatief veilig en op langere termijn naar een hoger totaal rendement dan de benchmark. Dit vastrentende fonds weerspiegelt de rentevisie op de dollarmarkten van onze experts. Het fonds streeft naar een zo hoog mogelijk rendement op langere termijn bij een aanvaardbare mate van risico.

Het valuta- en renterisico wordt niet afgedekt. Daar staat tegenover dat het kredietrisico minimaal is. Om actief in te spelen op marktontwikkelingen, wordt actief geruild tussen obligaties met verschillende looptijden, rentetypen en/of debiteuren.
De portefeuille heeft minimaal een gewogen gemiddelde credit rating van AA2.

De portfoliomanagers vergelijken de risico's en prestaties van het fonds met een onafhankelijke maatstaf: de iBoxx USD Treasuries index.

Het specialisten team

Nieuwsberichten

  • 24 april 2017

Kwartaalupdate Delta Lloyd Dollar Fonds

De verslagperiode is van 1 januari t/m 31 maart 2017.

  • 19 januari 2017

Kwartaalupdate Delta Lloyd Dollar Fonds

De verslagperiode is van 1 oktober t/m 31 december 2016

Dit Fonds kopen?

Delta Lloyd Asset Management geeft geen beleggingsadvies. Ga hiervoor naar uw bank. De fondsen van Delta Lloyd zijn verkrijgbaar bij een groot aantal andere banken en online beleggingsplatforms.

Als beleggingsadviseur kunt u contact opnemen met ons salesteam.

De op deze pagina getoonde gegevens zijn met zorg door Delta Lloyd Asset Management samengesteld. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Sluiten
Sluiten