Sluiten
Vastrentend beleggen

Objectiviteit en onafhankelijkheid als basis voor een optimale beslissing

Objectiviteit en onafhankelijkheid als basis voor een optimale beslissing

Vastrentend beleggen begint bij ons altijd met de eisen van de klant ten aanzien van zijn risicobereidheid. Hebben we die eenmaal helder, dan streven we op onze geheel eigen manier naar het realiseren van de beoogde doelen. Dat doen we via proactief beleid en een proces dat zich kenmerkt door strikte discipline, gelaagde besluitvorming, en een inbedding vanaf allereerste klantcontact tot en met executie. Risicobeheersing staat in dit proces voorop. We staren ons niet blind op minimale ratings, maar identificeren risico’s met een brede blik, op basis van ons eigen oordeel. De rode draad in ons proces is onze scherpe aandacht voor ESG-factoren, die mede dankzij ons sterke landenbeleid grondig zijn verankerd in ons beleggingsbeleid.

De meest onderscheidende kenmerken van ons vastrentende beleggingsproces zijn terug te vinden in de gelaagdheid van onze besluitvorming. Daarmee bedoelen we dat beleggingsbeslissingen bij ons op verschillende niveaus tot stand komen en nooit afhankelijk zijn van individuele of inhoudelijk beperkte oordeelsvorming. Meer concreet betekent dit bijvoorbeeld dat onze credit- en renteteams integraal met elkaar samenwerken en samen verantwoordelijk zijn voor categorieselectie. Ook koppelen onze investment professionals voortdurend bottom-up en top-down analyses aan elkaar terug, om zo te komen tot kwalitatief hoogwaardige visies.

Binnen onze gelaagde besluitvorming zorgen we ervoor dat al onze beslissingen het resultaat zijn van maximale objectiviteit en onafhankelijkheid. Die bereiken we via een uniek systeem, waarbij teamleden anoniem en onafhankelijk van elkaar stemmen over scenario’s en beleggingskansen. Met dit systeem van ‘blind voting’ filteren we inefficiënte gedragspatronen uit onze processen. Met als resultaat: een optimale besluitvorming. Wij noemen dat beslissen op basis van ‘wisdom of the crowd’. Hiermee onderscheiden we ons sterk met ons beleggingsproces, dat mede dankzij deze objectieve en onafhankelijke besluitvorming zorgt voor consistente, sterke track records.

Sluiten
Sluiten