Sluiten

Vraag naar obligaties gaat afnemen

18 jul 2017

Centrale banken koersen af op het afbouwen van hun obligatie-opkoopprogramma’s, wat zal leiden tot minder vraag, lagere obligatiekoersen en hogere rentes. Daarom zijn we onderwogen in obligaties en neutraal in aandelen. Meest aantrekkelijke aandelenregio is de eurozone, die de beste groeikansen biedt.

Regio’s

Veel vertrouwen in de eurozone; VK valt tegen
Juni leverde over het algemeen weer goede cijfers op over de wereldwijde economische groei. Met name in de eurolanden bleven de indicatoren voor het vertrouwen onder consumenten en bedrijven verbeteren. Mogelijk dat een gestegen vertrouwen in de Franse politiek en in verdere Europese integratie (plus de voordelen daarvan) daaraan heeft bijgedragen. Europa is al enige tijd niet meer opgeschrikt door schuldproblemen, met Griekenland dat nieuwe afspraken wist te maken met zijn schuldeisers. Ook veranderden de grondstofprijzen niet sterk en kwam er geen slecht nieuws uit China. Tegenover de relatief gunstige ontwikkeling in de eurozone stond het slechte nieuws over het Verenigd Koninkrijk. Premier Theresa May verloor bij de vervroegde verkiezingen de meerderheid voor de Conservatieve Partij in het parlement. Daarnaast ontwikkelt de Britse economie zich zorgelijk, zoals onder meer blijkt uit de zeer hoge inflatie en consumenten die steeds meer moeten lenen en minder sparen om hun consumptie op peil te houden.

Lagere inflatie in de VS door sectorontwikkelingen
De inflatie bleef ook in juni volatiel. Volgens voorlopige cijfers steeg de kerninflatie in de eurozone van 0,9% in mei naar 1,1% in juni. Net als rond Pasen, lijkt ook in juni het algemene prijspeil opgestuwd te zijn door seizoenseffecten, ditmaal door het moment waarop Pinksteren viel. In de Verenigde Staten kwam de inflatie voor de derde maand op rij onder de verwachtingen uit; de kerninflatie daalde van 1,5% naar 1,4%. Sectorontwikkelingen rond telefoontarieven, medicijnprijzen en huurprijzen waren hiervoor een belangrijke oorzaak.

Beleggingscategorieën

Obligaties: plotselinge rentestijging in de laatste week van juni
Het rendement op obligaties luidend in EUR bedroeg in juni -0,5% volgens de iBoxx Overall Index. Het rendement voor het jaar tot nu toe bedraagt daarmee -0,6%. De rente op 10-jaars Duitse staatsobligaties steeg met 16 basispunten, met een stijging in de laatste week van 21 basispunten. Naar onze mening was de impliciete volatiliteit op de obligatiemarkten dusdanig laag, dat beleggers maar een kleine zetje nodig hadden voor zo’n grote stijging. Die kwam in een week waarin Mario Draghi in een toespraak aangaf dat de inflatiecijfers slechts tijdelijk tegenvallend laag zouden zijn. Ook zijn collega’s in het VK en bijvoorbeeld Canada en de VS gaven aan dat verkrapping van het monetaire beleid mogelijk is. Europese hoogrentende bedrijfsobligaties rendeerden positief. Hun Amerikaanse evenknieën deden dat niet, vanwege de gevoeligheid voor de dalende olieprijs.

Aandelen: zwakke maand met sterk uiteenlopende sectorbewegingen
Juni was een slechte maand voor aandelen. De MSCI World Index voor aandelen gemeten in lokale valuta, daalde met -0,1%, tot 7,1% over het jaar tot nu toe. Daarmee was juni de eerste maand in 2017 met een negatief rendement. De financiële sector kende echter een positief rendement van 3,2%, als gevolg van een positief ontvangen eerste afwikkeling van de bankproblemen in Italië en met name Spanje, de gunstige uitkomst van de Amerikaanse stresstest en het oplopen van de rentespread. IT-aandelen behoorden met een daling van gemiddeld 3,8% tot de verliezers. Opvallend was verder de koersontwikkeling in de detailhandelssector. De Amerikaanse supermarktketen Kroger kwam met een winstwaarschuwing, waarop de aandelenkoers van het bedrijf in juni met meer dan 20% daalde. Tegelijkertijd deed Amazon een bod op Whole Foods, de keten voor natuurlijke voeding, wat de laatste een koersstijging van 20% opleverde. Aandelenkoersen van andere detailhandelaren daalden omdat dit voor hen als bedreiging werd gezien.

Draghi zorgt voor sterke euro
De euro apprecieerde in juni verder. Tegenover de Amerikaanse dollar werd een stijging van bijna 2% genoteerd, mede dankzij de eerdergenoemde toespraak van ECB-president Mario Draghi. De totale depreciatie van de Amerikaanse dollar tegen de euro kwam daarmee op 8,6% over het jaar tot nu toe.

Vooruitzichten economie

Consensus voorspelt groei boven het historische gemiddelde
De consensusvoorspelling is dat de wereldeconomie tot 2019 met gemiddeld 3,7% gaat groeien, hoger dan het historische gemiddelde. Het verrassingseffect zal naar onze verwachting beperkt blijven. Het herstel in de Amerikaanse economie houdt langer aan dan normaal, maar is ook minder sterk. Daardoor bestaat er minder gevaar voor een recessie. De groei in de eurozone schatten we hoger in: de herstelfase begon hier pas in 2013, na de eurocrisis. De grootste verbetering van de wereldeconomie komt op het conto van grondstofexporteurs, maar de extra impuls vanuit die hoek zal in de komende kwartalen verminderen. De inflatie is in de afgelopen maanden lager uitgevallen dan verwacht. Dat heeft te maken met beperkte gevoeligheid van de loongroei voor de afnemende werkloosheid, maar ook met tijdelijke factoren. Op termijn verwachten we dat de inflatie per saldo langzaam zal oplopen, waarbij de inflatie in de eurozone pas in de loop van 2019 boven de bovengrens van de ECB-doelstelling van 2% zou kunnen uitkomen. 

Asset-allocatie

Nog te vroeg om in Amerikaanse vastgoedaandelen te stappen
Vastgoed neemt als aparte beleggingscategorie een positie in tussen obligaties en aandelen. De cashflows van vastgoed zijn beter voorspelbaar dan die van aandelen. Qua cashflows lijkt vastgoed het meest op obligaties die tegen inflatie beschermen. De huurprijzen worden immers vaak geïndexeerd op basis van de inflatie. In een ander opzicht komt vastgoed meer overeen met aandelen, namelijk door de veranderlijkheid van de vastgoedprijzen. Sinds de crisis zijn de prijzen sterk gestegen, maar de afgelopen maanden zijn de prijzen van commercieel vastgoed licht gedaald. Beursgenoteerd vastgoed in de VS had het in de afgelopen twaalf maanden moeilijk. Deze vastgoedfondsen gedragen zich op de korte termijn vaak sterker als aandelen dan direct vastgoed. Pas op de langere termijn tonen ze hun vastgoedkarakter. Wij gebruiken het dividend van vastgoedfondsen ten opzichte van het rendement van bedrijfsobligaties en de korting ten opzichte van hun boekwaarde als waarderingsmaatstaven. Beide geven op dit moment aan dat er ruimte voor koersstijgingen is. Wij vinden het echter te vroeg om in te stappen. Dit gezien de enorme waardestijging sinds 2009, een mogelijk verder oplopende rente, en de eerste daling op de directe vastgoedmarkt. 

Afbouw opkoopprogramma’s op komst
Ook na de stijging van de obligatierentes – met bijbehorende koersverliezen – in juni blijven wij onderwogen in obligaties tegenover liquiditeiten in onze gemengde portefeuilles. Het wordt steeds duidelijker dat diverse centrale banken hun opkoopprogramma’s voor obligaties willen reduceren of afbouwen. Dit zal zorgen voor minder vraag naar obligaties, een lagere koers en hogere rentestanden. We verwachten geen verrassingen meer bij de economische activiteit. De eurozone beschouwen we als de regio met de beste groeikansen. Wereldwijd wegen we aandelen neutraal in onze gemengde portefeuilles.

Sluiten
Sluiten