Sluiten

Sterke perspectieven aandelen eurozone

13 nov 2017

Wereldwijd blijft de economische groei sterk en zijn aandelen nog steeds de ‘place to be’. Regionaal bezien gooit vooral de eurozone hoge ogen. De winstgroei van bedrijven lijkt hier de komende tijd het sterkst toe te nemen.

Regio’s

Eurozone stevent af op historisch hoge groei
De eerste cijfers over de economische groei over het derde kwartaal zijn gepubliceerd. Met 3,8% lijkt de groei zich wereldwijd boven het langjarige gemiddelde te hebben gehandhaafd. Vooral de Amerikaanse activiteitscijfers vielen mee. De orders voor kapitaalgoederen stegen verder en duidden op een verder herstel in de investeringen. Die tendens bleek ook uit de onderzoeken door de regionale centrale banken in de VS. Intussen maakte president Trump de grove contouren van een nieuw belastingplan bekend. In de eurozone liepen de inkoopmanagersindices verder op. Opvallend genoeg waren de grootste verrassingen te vinden in Italië. De IFO-index, de belangrijkste conjunctuurindicator voor Duitsland, stond in oktober op een niveau dat historisch overeenkwam met een economische groei van meer dan 3%. Over het afgelopen anderhalf jaar bedroeg de Duitse economische groei 2,5%.

Inflatie eurozone tijdelijk lager door deflatie bij diensten
De inflatiecijfers lieten nog steeds geen herstel zien. In de eurozone daalde de kerninflatie van 1,1% naar 0,9%. Vooral dalende dienstenprijzen bepaalden de neerwaartse beweging, maar diensteninflatie is vaak van meer tijdelijke aard. Van sterkere loongroei leek in de eurozone nog geen sprake, ondanks de nog steeds fors dalende werkloosheid. In de VS stegen de lonen wel langzaam verder. Maar ook hier bezorgde de lage inflatie economen nog hoofdbrekens, vooral ook omdat een depreciërende dollar nog niet leidde tot hogere verkoopprijzen.

Beleggingscategorieën

Obligaties: Italië outperformer op goed nieuws
De iBoxx Overall EUR Index voor obligaties uit de eurozone steeg in oktober met 1,0%, wat daarmee gelijk het rendement voor het jaar tot nog toe was. De Duitse tienjaarsrente daalde met 10 basispunten tot 0,36%. De ECB kondigde aan in 2018 meer obligaties op te zullen kopen dan beleggers hadden verwacht. Dit steunde bijvoorbeeld Italiaanse staatsobligaties. Mede door de goede economische cijfers in Italië, een akkoord over het nieuwe electorale systeem en vooral de ophoging van de kredietwaardigheid door S&P daalde de Italiaanse tienjaarsrente met 28 basispunten. De Spaanse rente bewoog mee met het nieuws over het onafhankelijkheidsstreven van Catalonië. In de VS steeg de tienjaarsrente met 5 basispunten. De markt was bang dat een havik – een beleidsmaker die ernaar neigt de rente op te hogen – opvolger van Fed-voorzitter Janet Yellen zou worden, wat zorgde voor hogere rentetarieven, met name bij de korte rentes. De Amerikaanse rente steeg ook vanwege meevallende economische cijfers en de belastingplannen.

Aandelen: IT outperformer op sterke winstcijfers
De MSCI Wereld Index voor aandelen, gemeten in euro, steeg in oktober met 3,4%. Over de eerste tien maanden van het jaar bedroeg de stijging 7,0%. De opkomende markten en Japan waren de sterkste regio’s. De winstcijfers over het derde kwartaal vielen sterk mee. In de VS was het vooral de omzet die terrein won. In Japan en de eurozone was het vooral de marge die vooruitging. De winstcijfers in de technologiesector braken nieuwe records. Naast tech-reuzen als Apple, Google en Microsoft waren het ditmaal ook de halfgeleiderfabrikanten die voor de verbetering zorgden. Inmiddels dragen IT-bedrijven meer dan 30% bij aan de winst van de gezamenlijke bedrijven in de S&P 500. Een aantal grote geneesmiddelenfabrikanten stelde teleur, met name op basis van tegenvallers bij nieuwe producten.

Valuta’s: Britse pond sterker vanwege grote kans op renteverhoging
De euro sterkte in het kwartaal niet verder aan. De Amerikaanse dollar apprecieerde licht; de valuta’s van opkomende markten stonden – mede door de oplopende korte rente in de VS - onder druk. Het Britse pond won aan kracht door de verwachting dat de Bank of England de beleidsrente in november zou gaan verhogen.

Vooruitzichten economie

Voortzetting van evenwichtige groei
Wij verwachten dat de economische groei wereldwijd in de komende kwartalen boven het historische gemiddelde van 3,6% zal blijven. Dit zou voor het eerst in tien jaar zijn. Er zijn geen significante verstorende economische onevenwichtigheden tussen landen of sectoren. De Chinese schuldenberg vormt de grootste disbalans, maar het risico lijkt hier niet urgent. In het afgelopen jaar zijn de groeicijfers van verschillende regio’s geconvergeerd. De investeringsgroei is sterk terwijl de begrotingspolitiek wereldwijd stimulerender is geworden. De Amerikaanse consument is voorzichtig, maar buiten de VS is de consumptie als factor voor economische groei nog kansrijk. Wij verwachten dat de inflatie licht zal aantrekken. Het monetaire beleid neigt naar verkrapping, vooral ingegeven door de hoge economische groei en de goede bezettingsgraden in de productiesector. Omdat de inflatie achterblijft zal het rentebeleid slechts zeer geleidelijk worden aangepast.

Asset-allocatie

Bedrijven uit de eurozone meest kansrijk qua winstgroei
De meeste beursgenoteerde ondernemingen hebben hun winstcijfers over het derde kwartaal inmiddels bekendgemaakt. In de VS steeg de omzet aanzienlijk sneller dan in Japan en de eurozone. De belangrijkste oorzaak daarvan was de dalende dollar, terwijl ook de gestegen grondstofprijzen (met name die van olie) de omzetgroei in de VS ruggensteun boden. De wereldwijd sterkere nominale economische groei stuwde de omzetcijfers op in alle genoemde regio’s. Alleen telecombedrijven zagen hun omzet afnemen, door lagere tarieven. We verwachten dat de omzetgroei tussen de regio’s in de komende kwartalen zal convergeren naar een niveau van meer dan 5% per aandeel. Qua margeverbetering presteerden juist Japanse bedrijven en bedrijven uit de eurozone goed. Hier hebben bedrijven meer ruimte om hun activiteiten uit te breiden zonder dat dit gepaard gaat met grote kostenstijgingen. Tevens blijft de stijging van de lonen achter bij die in de VS, waar deze overigens ook niet hoog is. Ten slotte zijn bedrijven in de VS die in het buitenland produceren in het nadeel bij een zwakkere dollar. Wij verwachten dat de winstgroei de komende kwartalen het sterkst in de eurozone gaat doorzetten, op basis van sterke omzetgroei en de relatief sterkste verbetering van de marges.

Overwogen in aandelen en liquiditeiten, onderwogen in obligaties
Aandelen blijven momenteel favoriet in onze gemengde portefeuilles. Anders dan in het begin van 2017 handhaaft de dollar zich, zodat ook beleggers in de eurozone meeprofiteren van de koersstijging. Verdere koersstijgingen in lijn met de winstgroei tot 10% per jaar behoort voor de komende kwartalen tot de mogelijkheden. Obligaties vinden we momenteel minder kansrijk. De vraag naar obligaties door centrale banken zal afnemen, wat de prijzen onder druk zal zetten, terwijl de inflatie naar verwachting licht zal oplopen. Vooral in de kernlanden van de eurozone zijn obligaties volgens onze waarderingsmodellen duur.

Sluiten
Sluiten