Sluiten

Kwartaalupdate Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds

12 jul 2017

De verslagperiode is van 1 april t/m 30 juni 2017

Het Delta Lloyd Europees Deelnemingen fonds zette zijn opmars voor het 4e kwartaal op rij voort. Gedreven door positieve economische ontwikkelingen en winstcijfers profiteerde het fonds over een brede linie van koersstijgingen. Met een totaalrendement van 5,29% over het tweede kwartaal presteerde het fonds beter dan de 3,29% van de MSCI Europe small cap referentie-index. 

Vooral de koerssprongen van Vitec, Polytec en Lectra droegen positief bij.
Producent van camera-accessoires Vitec (+28%) communiceerde dat de gunstige omzettrend dit jaar is doorgezet. De afgelopen jaren heeft het bedrijf een belangrijke transformatie ondergaan, waarbij het productpallet en distributiekanaal is aangepast aan de nieuwe economie, en nieuwe technologische mogelijkheden zoals het verzenden van videodata en digitalisering van opnamenstudio’s zijn toegevoegd.  De afgelopen jaren kwam bij Vitec de waardecreatie vooral uit herstructureringen en acquisities. De nu genoten omzetgroei is een positief signaal dat het vernieuwde productpallet in combinatie met een gestroomlijnde organisatiestructuur verdere waarde zal creëren. 

Polytec (+27%), de Oostenrijkse toeleverancier aan de automobielindustrie, verraste wederom positief met sterke kwartaalcijfers. De omzetgroei in personenauto’s kreeg een extra zet van de opstart van nieuwe productlanceringen, terwijl de truckonderdelen sterk groeiden met de gunstige Europese truckverkopen. Naast de omzetsprong hielpen de eerder ingezette efficiencyverbeteringen en herstructureringsmaatregelen om de operationele winstmarge naar een recordniveau te tillen. Bovendien krijgt de winstgevendheid een extra impuls door de nieuwe aanwending van een voorheen verlieslatende fabriek voor de fabricage van transportdozen.

Lectra (+17%), wereldmarktleider in geavanceerde snijmachines voor onder andere de kleding-, meubel- en automobielbranche, rapporteerde wederom sterke kwartaalcijfers met een onverminderd mooie omzetgroei, winstmarge en kasstromen. Lectra’s automatiseringsoplossingen stellen de klant in veelal competitieve eindmarkten in staat kostenefficiënter te produceren, waarbij ook op materiaalverbruik bespaard wordt. Het in februari gelanceerde meerjarenplan is aanhoudend ambitieus, waarbij het bedrijf vol inzet op R&D om de technologische voorsprong verder uit te bouwen. Tegen het eind van de verslagperiode viel de koers wat terug nadat de 73-jarige voorzitter zijn 16% belang verkocht en zich terugtrok uit de directie. Met het aanblijven van zijn broer als bestuursvoorzitter en grootaandeelhouder is de continuïteit van de bedrijfsvoering echter gewaarborgd. 

Aan de onderkant droegen Exmar, Accell en McBride negatief bij.
Bij Exmar (-42%), de Belgische reder in gastankers, klapte de verkoop van de LNG activiteiten aan Vopak op een gebrek aan medewerking van derde partijen. Daarnaast heeft Exmar nog geen nieuwe klant kunnen aankondigen voor de Caribbean FLNG, een innovatieve drijvende LNG installatie waarvoor de oorspronkelijke koper vanwege financiële problemen afhaakte. Er zijn een aantal partijen geïnteresseerd in het afnemen van dit vehikel, maar dit hangt nog op modaliteiten. Zolang er geen contract getekend is om deze belangrijke investering te dekken knelt de balans. In de tussentijd heeft het bedrijf een aflopende obligatie tegen een flink hogere coupon doorgerold en de bankfinanciering van de Caribbean FLNG bij een Chinese bank  veilig gesteld.

Accell (-10%) wees een overnamebod van Pon af. Daarbij weet het zich gesteund door verschillende grootaandeelhouders die het bod geen recht vinden doen aan de potentie van het bedrijf. Blijkens de eerder dit jaar afgegeven financiële ambities ziet het bedrijf veel verbeterpotentieel. Enerzijds door de organisatie beter te stroomlijnen, waarbij onder andere op het gebied van inkoopsynergiën tussen de verschillende geacquireerde fietsmerken nog veel te halen valt. Anderzijds biedt de opmars van de E-bike goede kansen, zowel als milieuvriendelijk vervoersmiddel als in nieuwe sportieve toepassingen in mountainbikes en racefietsen. 

De opmars van huismiddelenfabrikant McBride (-7%) verloor wat aan kracht dit kwartaal. Bij de eerder gepubliceerde goede halfjaarcijfers gaf het bedrijf aan dat de omzet in de lopende periode wat terug zal vallen door de beëindiging van minder rendabele contracten, terwijl stijgende inputprijzen met vertraging doorbelast worden. Onderliggend heeft het zittende management grote verbeterslagen gemaakt, waarbij de doorgevoerde efficiencyverbeteringen het beter in staat stellen nieuwe contacten te winnen. De eerste effecten hiervan zullen in de volgende verslagperiode zichtbaar worden. Een herfinanciering van de bedrijfsschuld aan het eind van het kwartaal tegen veel aantrekkelijkere voorwaarden is exemplarisch voor management ’s focus op waardecreatie.

Op 1 mei fuseerde het Delta Lloyd Deelnemingen Fonds met het Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds. Na de fusie is een breder gespreide portefeuille gevormd van 36 bedrijven. Hoewel op het eerste gezicht Nederlandse bedrijven relatief zwaar vertegenwoordigd zijn in het fonds, is de onderliggende economische blootstelling aan de Nederlandse economie een stuk beperkter. Het overgrote deel van de bedrijven haalt het merendeel van de omzet namelijk buiten Nederland. 

Vooruitzichten
Het economisch momentum in de Europese economieën lijkt verder aan kracht te winnen. Waar Nederland de crisisjaren definitief achter zich heeft gelaten, is er nu ook veel enthousiasme ten aanzien van de Franse economie, waarbij de hervormingsgezinde verkozen Macron de Europese Unie nieuw elan lijkt te geven. Dit is hoopvol, na de teleurstelling vorig jaar van de Brexit uitslag. Uit de vele gesprekken die wij voeren met bedrijven komt ook naar voren dat investeringen nu meer op de agenda staan, en de focus niet meer alleen ligt op kostenbesparingen. Voorlopig gaat het de goede kant op binnen Europa, al zal de uittreding van Groot-Brittannië uit de EU op termijn zeker zijn economische impact hebben. De meeste bedrijven in portefeuille beschikken over een interne groeidynamiek  waarbij strategische ontwikkelingen op het gebied van product- en marktinnovatie voldoende kansen bieden. Daarbovenop biedt het gunstige economisch klimaat voor veel van onze bedrijven rugwind. Wij houden derhalve veel vertrouwen in de huidige portefeuille, maar blijven daarnaast op zoek om naar nieuwe koopkansen in Europese kwaliteitsbedrijven om beleggingswinsten te herinvesteren.

Sluiten
Sluiten