Sluiten

Mondiale economie komt op stoom

12 sep 2017

In het tweede kwartaal kwam de wereldwijde economische groei uit op het hoogste niveau in jaren. Daar tegenover staan echter geopolitieke risico’s. In onze gemengde portefeuilles blijven we daardoor neutraal in aandelen.

Regio’s

Verbetering in “zachte” data nu ook te zien bij “harde” cijfers
De laatste maanden verrasten de economische cijfers wereldwijd. Sinds het midden van 2016 verbeterden vooral de “zachte” economische data, zoals de vertrouwensindicatoren. Vooral in het tweede kwartaal verbeterden ook de “harde” cijfers over de economische activiteit. Dat bleek duidelijk uit de mondiale groei over het tweede kwartaal, die uitkwam op circa 4,3%. Dit is het hoogste niveau sinds eind 2010 en flink meer dan het gemiddelde van 3,6% over de afgelopen 40 jaar. De belangrijkste verbeteringen waren zichtbaar in de eurozone. Die heeft nu een periode van bijna een jaar achter de rug waarin zowel de economische cijfers meevielen als de verwachtingen naar boven werden bijgesteld. De Japanse economie presteerde ook zeer goed in het tweede kwartaal. Daarnaast was het herstel in grondstof-producerende landen als Canada, Rusland en Brazilië opvallend sterk.

Inflatie VS bleef laag
De inflatiecijfers in de VS stelden teleur. Het cijfer over juli was lager dan verwacht. Dat was voor de vijfde maand op rij. Er lijkt sprake van een specifiek Amerikaans en geen wereldwijd probleem, hoewel ook de stabilisatie van de kerninflatie in de eurozone en de tegelijk hogere euro vragen oproepen. De inflatie in de eurozone steeg van 1,3% in juli naar 1,5% in augustus. De kerninflatie (de inflatie zonder voeding en energie) steeg van 0,9% eind 2016 naar 1,2%. Het Amerikaanse equivalent daalde in dezelfde periode van 2,2% naar 1,7%.

Beleggingscategorieën

Obligaties: vlucht naar veilige havens
De iBoxx Overall EUR Index voor obligaties uit de eurozone steeg in augustus met 0,8%. Daarmee bedroeg de stijging in 2017 tot nu toe 0,4%. De Duitse tienjaarsrente daalde in augustus met 18 basispunten tot 0,36%, na een stijging van 34 basispunten in de twee maanden daarvoor. In de VS en het VK was een gelijksoortige daling te zien, maar in de landen in de Europese periferie was de daling minder. Dit kwam vooral door de crisis rond Noord-Korea, waardoor beleggers veilige havens opzochten. Beleggers stelden hun verwachtingen neerwaarts bij ten aanzien van het aantal renteverhogingen door de FED en de ECB. De risicopremies op bedrijfsobligaties gingen door de geopolitieke spanningen omhoog. Zo steeg de risicopremie op investment grade-bedrijfsobligaties in euro met 7 basispunten volgens de Bloomberg Barclays index.

Aandelen: voortzetting sectortrends
De MSCI Wereld Index voor aandelen, gemeten in euro, daalde in augustus met 0,7%. Over de eerste acht maanden van het jaar bedroeg de stijging 0,7% en in lokale valuta 8,5% (door sterke appreciatie van de euro). De regionale verschillen tijdens de maand waren erg klein. Op sectorniveau bleef de grondstoffensector (waaronder energie) achter en presteerde IT juist bovengemiddeld, waarmee de trends van eerder dit jaar werden voortgezet. De Nasdaq bereikte in augustus een recordhoogte, op een niveau dat 30% lag boven dat van de piek tijdens de “TMT-luchtbel” (telecom, media en technologie). De Franse detailhandelaar Carrefour ging 17% onderuit door tegenvallende resultaten en vooruitzichten; de gehele industrie stelt al enkele kwartalen teleur. Rockwell Collins steeg met 23% door de overname door United Technologies. Door de samenvoeging ontstaat een grote toeleverancier voor vliegtuigbouwers.

Brits pond naar nieuw dieptepunt
De euro was in augustus relatief sterk. Ook diverse valuta’s van opkomende markten apprecieerden. Het Britse pond zakte met 3% naar het laagste niveau sinds eind 2008.

Vooruitzichten economie

Verwachte wereldwijde economische groei voorlopig bovengemiddeld
De consensusvoorspelling is dat de wereldeconomie tot 2019 met gemiddeld 3,7% gaat groeien, hoger dan het historische gemiddelde. Onze verwachtingen zijn daarmee in lijn. Het verrassingseffect zal beperkt blijven. Het herstel in de Amerikaanse economie houdt langer aan dan normaal, maar is ook minder sterk. Daardoor bestaat er minder gevaar voor een recessie. De groei in de eurozone schatten we hoger in: de herstelfase begon hier pas in 2013, na de eurocrisis. De grootste verbetering van de wereldeconomie komt op het conto van grondstofexporteurs, maar de extra impuls vanuit die hoek zal in de komende kwartalen verminderen. De toenemende export is een signaal van een gezonde economie. Er zijn momenteel betrekkelijk weinig grote onevenwichtigheden in de wereldeconomie, waardoor de systeemrisico’s beperkt zijn. De afgelopen maanden viel de inflatie teleurstellend laag uit. Op termijn verwachten we dat de inflatie weer langzaam zal oplopen, waarbij de inflatie in de eurozone pas in de loop van 2019 boven de bovengrens van de ECB-doelstelling van 2% zou kunnen uitkomen.

Asset-allocatie

Amerikaans overheidspapier, EMD en hypotheken meest interessant
De afgelopen weken hebben we onze studie naar de verwachte kapitaalmarktrendementen op lange termijn geactualiseerd. Daarbij kijken we tien jaar vooruit. Belangrijke verschillen zien we tussen de rendementen op overheidsobligaties uit de VS en hun evenknieën uit de eurozone. Door de nu hogere rente in de VS en een zeer langzame monetaire verkrapping door de ECB, is het Amerikaanse papier qua verwacht rendement overduidelijk in het voordeel. We verwachten nog wel een lichte verdere daling van de Amerikaanse dollar. Afdekken van het valutarisico is duur. Beleggers worden dan niet alleen geraakt door het naar verwachting nadelige renteverschil tussen de USD en EUR, maar ook door de valutabasis-spread. In totaal kan afdekken 2% op jaarbasis gaan kosten.

Binnen obligaties lijkt schuldpapier van opkomende markten (EMD) het meest interessant. We verwachten in deze regio een structureel verdere daling van de inflatie vanaf de huidige 4,5%. De valuta’s zijn hier wel een onzekere factor. Tot slot kan niet-beursgenoteerd schuldpapier interessant zijn, zoals Nederlandse hypotheken. Beleggers waarvoor liquiditeit geen belangrijk vereiste is, kunnen hiermee aantrekkelijke rendementen behalen.
Aandelen lijken voor de lange termijn ook relatief interessant, ondanks de huidige hoge waarderingen. Naar onze verwachting hebben de eurozone en de opkomende markten nog de meeste potentie.

Reduceren obligatie-opkopen ECB zal obligatierentes opdrijven
De eerste acht maanden van 2017 werden gekenmerkt door dalende inflatie en goede groeicijfers. De obligatiemarkten bewogen per saldo zijwaarts. De aandelenmarkten presteerden beter, maar de stijging werd onderdrukt doordat Donald Trump de belofte van een sterk economisch beleid nog niet inloste en de geopolitieke spanningen toenamen. Voor de komende kwartalen verwachten we een licht stijgende inflatie. Het verminderen van de obligatie-opkopen door de ECB zal leiden tot hogere rentes en vormt voor ons reden om obligaties te onderwegen. Tegenover deze onderweging staat een verhoogd belang in liquiditeiten. In aandelen blijven we neutraal, ondanks de gunstige vooruitzichten van meevallende activiteits- en winstgroei. Dit vanwege de risico’s op geopolitiek vlak.

Sluiten
Sluiten