Sluiten

Integratie NN IP

01 dec 2017

Op 31 mei 2017 werd de overname van Delta Lloyd door NN Group afgerond en is het integratieproces in gang gezet. NN Group en Delta Lloyd zijn bezig hun activiteiten in Nederland en België op elkaar af te stemmen en te integreren.

Doel daarbij is optimaal profijt te trekken uit niet alleen de toegenomen schaal en capaciteit, maar ook uit het gecombineerde bereik en de middelen van beide ondernemingen.

Overdracht beleggingsmaatschappijen

Op 1 januari 2018 fuseren Delta Lloyd Asset Management (DLAM) en NN Investment Partners (NN IP) en wordt NN IP beheerder van alle Delta Lloyd beleggingsfondsen en beleggingsmaatschappijen (hierna te noemen ‘fondsen’). Met ingang van 1 januari 2018 worden daarom de voorwaarden van deelname van de fondsen aangepast.

De beheerder stelt voor om met ingang van 1 januari 2018 de voorwaarden van deelname te wijzigen voor:

Beleggingsmaatschappijen (N.V.)

 • Delta Lloyd Investment Fund
 • Delta Lloyd Mix Fonds
 • Delta Lloyd Dollar Fonds
 • Delta Lloyd Euro Credit Fund
 • Delta Lloyd Rente Fonds 
 • Delta Lloyd Select Dividend Fonds
 • Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds

Beleggingsfondsen (FGR)

 • Delta Lloyd Multi Asset Conservatief
 • DL Fixed Income Umbrella
 •  Delta Lloyd Collateralized Bond Fund
 •  Delta Lloyd Corporate Bond Fund
 • Delta Lloyd Select Dividend Fund
 • Delta Lloyd Sovereign Bond Fund
 • Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund
 • Delta Lloyd Sovereign XXLT Bond Fund
 • Delta Lloyd Sub-sovereign XXLT Bond Fund
 • Delta Lloyd Institutioneel Property Fund
 • Delta Lloyd Institutioneel Blue Return Fund
 • Delta Lloyd Institutioneel Wereld Fonds
 • Delta Lloyd Equity Sustainable Global Fund
 • Delta Lloyd Equity Sustainable Global Fund DPF
 • Delta Lloyd Equity Sustainable Global Fund A

Wijzigingen fondsenaanbod

Als onderdeel van het integratieproces heeft Delta Lloyd eerder reeds de fusie van de zes Luxemburgse Delta Lloyd SiCAV subfondsen met subfondsen van NN (L) SICAV aangekondigd. Het fusievoorstel is op 11 oktober 2017 gepubliceerd.

De integratie van de twee fondsenreeksen van Delta Lloyd Asset Management (DL AM) en NN Investment Partners (NN IP) vindt plaats op basis van een grondige analyse, waarbij het belang van de klant en de uitoefening van de fiduciaire taken voorop staan.

Overzicht van fuserende Luxemburgse fondsen

Verdwijnende subfondsen

Ontvangende subfondsen

Delta Lloyd L Bond Euro

NN (L) Euro Fixed Income

Delta Lloyd L European Participation Fund

NN (L) European Participation Equity

Delta Lloyd L European Fund

NN (L) European Sustainable Equity

Delta Lloyd L Cyrte Global Fund

NN (L) Global Equity Impact Opportunities

Delta Lloyd L Global Fund

NN (L) Global Sustainable Equity

Delta Lloyd L Global Property Fund

NN (L) Global Real Estate


Klik hier 
voor meer informatie over de integratie.

Sluiten
Sluiten