Sluiten

Nieuws

Toegankelijkheid vormt een kernwaarde voor Delta Lloyd Asset Management. Hieraan geven we uitdrukking middels een actief mediabeleid op basis van open communicatie. Wij streven naar een goede dialoog met de media en een doelmatige uitwisseling van informatie en standpunten. 

Nieuws

Contactpersonen voor de media

Onze contactpersonen voor de media zijn beschikbaar voor vragen van journalisten en voor verzoeken om meer achtergrondinformatie over onze strategie, onze financiële prestaties en onze performance voor de klant, alsmede voor informatie over het management van onze onderneming en onze inspanningen ten aanzien van duurzaamheid.

Juridische documenten

Voor juridische informatie over Delta Lloyd Asset Management en het beheer van de beleggingsinstelling kunt u de documentatie downloaden die vereist is op grond van het financiële toezicht.

 

Juridische documenten

Dividendinformatie

Jaarlijks keren diverse beleggingsfondsen indien mogelijk dividend uit. Het dividend wordt vastgesteld in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) en, afhankelijk van het fonds, één of vier keer per jaar uitgekeerd.

Dividendinformatie
Sluiten
Sluiten