Delta Lloyd L Bond Euro Cd

Naar factsheet en documenten

Strategie

Fundament van iedere portefeuille
Vastrentende waarden zijn het fundament van iedere serieuze beleggingsportefeuille. Obligaties dempen immers de mogelijk negatieve effecten van aandelen of andere assetcategorieën. Bovendien kunnen ze een stabiele inkomstenbron vormen door dividenduitkering. Met het Delta Lloyd L Bond Euro belegt u in zorgvuldig geselecteerde staatsobligaties zonder valutarisico. U hebt de keuze uit dividenduitkerende aandelen of aandelen die het dividend herbeleggen in het fonds.

Kwaliteit en veiligheid voorop
Staatsobligaties worden van oudsher als aantrekkelijk gezien vanwege hun meervoudige defensieve kwaliteiten. Naast staatsobligaties belegt het fonds ook in staatsgerelateerde obligaties zoals locale en supranationale overheden voor een breder beleggingsspectrum. Spreiding en veiligheid staan voorop in de portefeuille van Delta Lloyd L Bond Euro.

Beleggingsproces
Het beleggingsteam van Delta Lloyd L Bond Euro is de drijvende kracht achter de prestaties van het fonds. In hun aanpak combineren ze kwantitatieve en kwalitatieve research, waarbij ze naast fundamentele visie een analyse maken van waardering en sentiment. Zowel het kwantitatieve als het kwalitatieve onderzoek voor het renterisico en het kredietrisico wordt intern gedaan. Is de risicoafdekking nog in lijn met het beleid? Is de waardering actueel? Dienen aanpassingen gedaan te worden om het gewenste risicoprofiel te waarborgen? De fondsmanagers meten, monitoren en managen de risico's van de portfolio uiterst secuur en effectief.

Mensen centraal
In de beleggingsfilosofie staan mensen centraal. Modellen vormen bij het beheer van het Delta Lloyd L Bond Euro een onmisbaar hulpmiddel, maar de jarenlange ervaring van het beleggingsteam zorgt ervoor dat het fonds zeer effectief en met succes wordt gemanaged. Het team voert een gedegen en solide beleid en streeft daarbij naar een optimalisatie van het uiteindelijke rendement, uiteraard binnen de gestelde risicokaders.

Dividenduitkering
Jaarlijks keert dit beleggingsfonds indien mogelijk dividend uit. Het streven is om dit dividend in vier uitkeringstermijnen uit te betalen.

Klasse Cd
De uitkeringsaandelen van klasse Cd verschillen van de aandelen van klasse A door een afwijkend stelsel van beheers- en/of performanceprovisies.
Lees meer over toelichting aandelen klasses

Lees meer over de beleggingsstijl Vastrentend beleggen

Als beleggingsadviseur kunt u contact opnemen met ons salesteam:

Kasper Scholten/Head Fundsales Kasper Scholten Head Fundsales 020 594 2118 Kasper_scholten@deltalloyd.nl Bas Smit/Sr. Sales & Business Development Bas Smit Sr. Sales & Business Development 020 594 2118 bas_smit@deltalloyd.nl