Delta Lloyd Dollar Fonds

Naar factsheet en documenten

Strategie

Directe rente-inkomsten, een minimaal kredietrisico en een hoog rendement. Het Delta Lloyd Dollar Fonds  belegt hoofdzakelijk in beursgenoteerde staatsobligaties, semi-staatsobligaties, obligaties met onderpand en bedrijfsobligaties in Amerikaanse-, Canadese- en Australische dollars. Het valutarisico wordt niet afgedekt.

Aanpak en strategie
Actief beheer, relatief veilig en op langere termijn naar een hoger totaal rendement dan de benchmark. Dit vastrentende fonds weerspiegelt de rentevisie op de dollarmarkten van onze fondsmanagers. Het fonds streeft naar een zo hoog mogelijk rendement op langere termijn bij een aanvaardbare mate van risico.

Het valuta- en renterisico wordt niet afgedekt. Daar staat tegenover dat het kredietrisico minimaal is. Om actief in te spelen op marktontwikkelingen, wordt actief geruild tussen obligaties met verschillende looptijden, rentetypen en/of debiteuren.
De portefeuille heeft minimaal een gewogen gemiddelde credit rating van AA2.

De fondsmanagers vergelijken de risico's en prestaties van het fonds met een onafhankelijke maatstaf: de iBoxx USD Treasuries index.

Dividenduitkering
Jaarlijks keert dit beleggingsfonds indien mogelijk dividend uit. Het streven is om dit dividend in vier uitkeringstermijnen uit te betalen.

Lees meer over de beleggingsstijl Vastrentend beleggen

Kasper Scholten/Head Fundsales Kasper Scholten Head Fundsales 020 594 2118 Kasper_scholten@deltalloyd.nl Bas Smit/Sr. Sales & Business Development Bas Smit Sr. Sales & Business Development 020 594 2118 bas_smit@deltalloyd.nl