Vastrentend beleggen

 • Onze aanpak Onze aanpak
  Onze aanpak onderscheidt zich door een scherpe focus op risicovermijding en een value-gerichte benadering. Wij geloven sterk in een actief beleggingsbeheer, zonder de beperkingen van een benchmark. Het beheer van onze portefeuilles is in handen van multidisciplinaire, ervaren teams. Lees meer
 • Focus op risicovermijding Focus op risicovermijding
  We kopen niet gewoon obligaties, maar we verstrekken leningen. Daarom willen we exact weten aan wie we geld lenen en waarom. Het voorzien en vermijden van risico’s staat daarbij voorop. Lees meer
 • Actief beheer Actief beheer
  Wie imiteert, kan nooit uitblinken. Vandaar dat we ons niet richten op benchmarks, maar onze portefeuilles samenstellen op basis van onze eigen inzichten. Tegelijkertijd zoeken we naar kansen om bij minimale risico's maximale rendementen te behalen. Lees meer
 • Eenduidig belang Eenduidig belang
  Alle vastrentende beleggingen van Delta Lloyd Groep worden beheerd door hetzelfde team van specialisten dat ook voor de beleggingsfondsen verantwoordelijk is. Lees meer
 • Multidisciplinaire teams Multidisciplinaire teams
  Wij werken met multidisciplinaire, ervaren teams die vastrentende vraagstukken van diverse kanten bekijken. Lees meer
 • Onze aanpak onderscheidt zich door een scherpe focus op risicovermijding en een value-gerichte benadering. Wij geloven sterk in een actief beleggingsbeheer, zonder de beperkingen van een benchmark. Het beheer van onze portefeuilles is in handen van multidisciplinaire, ervaren teams.

  Focus op risicovermijding Sluiten
 • We kopen niet gewoon obligaties, maar we verstrekken leningen. Daarom willen we exact weten aan wie we geld lenen en waarom. Het voorzien en vermijden van risico’s staat daarbij voorop.

  Risicobeheersing

  Eigen oordeel
  Risicobeheersing betekent voor ons dat we vertrouwen op ons eigen oordeel. De beoordelingen door rating agency's zijn voor ons geen leidraad. Rating agency's baseren zich op historische informatie en bieden daarom weinig inzicht in toekomstige risico's. De kredietcrisis van 2008 en de schuldencrisis in de eurozone kwamen bijvoorbeeld niet voor in de kredietoordelen. Wij streven er juist naar om risico's te voorzien, zodat we die tijdig kunnen omzeilen.

  Actief beheerde, breed gespreide portefeuilles
  Tegelijk met onze risicomijdende focus zoeken we naar kansen om optimale rendementen te behalen. Volgens ons kan dat het beste met een actief beheerde portefeuille die zeer breed is gespreid. Zo telt het Delta Lloyd Rente Fonds rond de 350 titels. Bij het Delta Lloyd Euro Credit Fonds zijn dat er 300. Valutarisico's hedgen we naar EUR en uitgevende partijen selecteren we met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

  Portefeuillerisico: gewogen gemiddeldes
  Onze graadmeter voor de balans tussen risico en rendement is het portefeuillerisico.Bij het managen van ons kredietrisico kijken we naar het risico op portefeuilleniveau, en niet op regelniveau. Zo zorgen we voor een gezonde blik op de totale portefeuille, in plaats van een focus op een minimale rating. De default-kans wegen we daarbij exponentieel. Zo is bij een rating van AA1 de kans op een default al tien keer groter dan bij AAA. We werken daarom met gewogen gemiddeldes om het portefeuillerisico vast te stellen.

  Actief beheer Sluiten
 • Wie imiteert, kan nooit uitblinken. Vandaar dat we ons niet richten op benchmarks, maar onze portefeuilles samenstellen op basis van onze eigen inzichten. Tegelijkertijd zoeken we naar kansen om bij minimale risico's maximale rendementen te behalen.

  Actief beheer
  Wij hebben een sterk geloof in actief beleggen. In onze ogen voegt het weinig waarde toe om blind te varen op een benchmark en daar niet of nauwelijks van af te wijken. Benchmark-beleggen kan door de grote weging van schuldenrijke landen de risico's in portefeuilles zelfs aanzienlijk verhogen. Wij wegen risico en rendement zorgvuldig tegen elkaar af, en maken op basis van uitgebreid onderzoek onze geheel eigen keuzes. Die keuzes kunnen onder meer betrekking hebben op debiteuren, duration, inflatie, landenallocatie, valuta's en yieldcurve.

  Bottom-up en top-down onderzoek
  Ons selectieproces omvat zowel bottom-up als top-down research. Voordat we bijvoorbeeld in een bedrijfsobligatie stappen, verrichten we eerst een uitgebreide risicoanalyse van de debiteur, beoordelen we macro- en sectorfactoren en verrichten we onderzoek naar waardering en sentiment. Landenrisico's brengen we uitgebreid in beeld. Om kansen te benutten spelen we actief in op marktontwikkelingen, en kunnen we gericht switchen tussen verschillende looptijden, rentetypen en/of debiteuren.

  Eenduidig belang Sluiten
 • Alle vastrentende beleggingen van Delta Lloyd Groep worden beheerd door hetzelfde team van specialisten dat ook voor de beleggingsfondsen verantwoordelijk is.

  Eenduidig belang
  Het geld dat Delta Lloyd Asset Management belegt, bestaat voor het grootste deel uit verzekerings- en pensioenpremies die het verzekeringsbedrijf van Delta Lloyd ontvangt. Dat betekent dus dat we beleggen met eigen geld. Iets dat zorgt voor een zeer eenduidig belang. De focus binnen ons gehele bedrijf is gericht op het kunnen uitkeren van pensioenen en verzekeringen.

  Solide strategieën
  Om aan de verplichtingen te kunnen voldoen hanteert Delta Lloyd vastrentende strategieën die risico's zo veel mogelijk vermijden en die streven naar vermogensbehoud. Deze solide strategieën keren terug in de beleggingsfondsen van Delta Lloyd Asset Management. Omdat we werken met eigen geld, is het toezicht door de Raad van Bestuur, Raad van Commissarissen en de accountant bovendien zeer strikt. Ook dat draagt bij aan ons eenduidige, op risicovermijding gerichte belang.  

  Multidisciplinaire teams Sluiten
 • Wij werken met multidisciplinaire, ervaren teams die vastrentende vraagstukken van diverse kanten bekijken.

  Multidisciplinaire teams
  De achtergrond en ervaring van onze teamleden lopen sterk uiteen. Zo hebben we experts die de markt bekijken vanuit macro-economisch perspectief, die kijken op bedrijfsniveau, of die vooral werken met modellen en cijfers. Macro- versus microvisie, lange termijn versus korte termijn, analyse versus gevoel: de gebundelde expertise van onze teams zorgt voor een allesomvattende kijk op vastrentend beleggen. Het gezamenlijke oordeel van onze teams vormt de basis voor de samenstelling van onze vastrentende fondsen.

  Menselijke beslissingen
  Het beheer van onze vastrentende beleggingen is in handen van een renteteam en een creditteam. Binnen deze teams behoudt ieder teamlid een eigen verantwoordelijkheid. Ieder teamlid is zowel analist als portefeuillemanager, en draagt verantwoordelijkheid voor zijn of haar posities. De teams maken veel gebruik van computergestuurde modellen, maar iedere beleggingskeuze blijft een menselijke beslissing. Doordat het beleggingsproces integraal is ondergebracht binnen de teams, kunnen deze zeer snel reageren op kansen en marktontwikkelingen.

  Onze aanpak Sluiten

Vastrentend fondsenpalet

Specialistenteam
Bron: ShareCompany

Fondsenpalet

Fondsenpalet

Het fondsenpalet geeft snel inzicht in lorem lorem lorem

{insert caption}
Delta Lloyd Rente Fonds Delta Lloyd Euro Credit Fund Delta Lloyd Bond Euro Cd Delta Lloyd Dollar Fonds
benchmark iBoxx Euro overall iBoxx Euro Non-Sovs iBoxx Euro zone iBoxx USD Treasuries
valuta EUR EUR EUR EUR
fondsstructuur beursgenoteerde NV beursgenoteerde NV SICAV beursgenoteerde NV
fondsmanager Arnold Gast
Sandor Steverink
Arnold Gast Sandor Steverink Sandor Steverink
"eigen" geld in strategie
multidisciplinair team
Specialistenteam

Fondsenpalet

Fondsenpalet

Het fondsenpalet geeft snel inzicht in lorem lorem lorem

{insert caption}
Delta Lloyd Corporate Bond Fund Delta Lloyd Collateralized Bond Fund Delta Lloyd Sovereign Bond Fund Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund
belegt hoofdzakkelijk in bedrijfsobligaties bedrijfsobligaties met onderpand staatsobligaties met kortere looptijd staatsobligaties met middellange looptijd
benchmark iBoxx € Corporates Index iBoxx € Collateralized Index iBoxx € Sovereign Index iBoxx € Sub&Sovereign Index 5+ ex BBB Index
"eigen" geld in strategie
multidisciplinair team
gewogen risico management
{insert caption}
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund Delta Lloyd Sub-sovereign en Collateralized Fund
belegt hoofdzakelijk in staatsobligaties met lange looptijd semi staatsobligaties
benchmark iBoxx € Sub&Sovereign Index 15+ ex AAA/AA Index iBoxx € Subsovereign Index
"eigen" geld in strategie
multidisciplinair team
gewogen risicomanagement