Verantwoord Beleggen Delta Lloyd

Delta Lloyd Asset Management erkent als belegger haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wij willen ons hierover verantwoorden naar onze klanten, maar ook naar de bedrijven waarin wij beleggen. Verantwoord beleggen sluit aan op de kernwaarden van de Delta Lloyd Groep en past bij de manier waarop Delta Lloyd Asset Management wil opereren: toekomstgericht beleggen, met oog voor mens, milieu en maatschappij. Bij Delta Lloyd is uw vermogen in handen van een betrouwbaar beheerder met oog voor de lange termijn.

Voor Delta Lloyd Asset Management betekent verantwoord beleggen dat:

  • Wij bedrijven uitsluiten die in strijd handelen met UN Global Compact principes en/of betrokken zijn bij controversiële wapens;
  • We bij het nemen van onze investeringsbeslissingen ook informatie laten meewegen over milieu-aspecten en sociale omstandigheden en het goed ondernemingsbestuur (ESG informatie) van de bedrijven en landen waarin we investeren;
  • Wij als actief aandeelhouder onze stem laten horen op aandeelhoudersvergaderingen, met een weloverwogen standpunt. Delta Lloyd Groep publiceert haar stemgedrag per agendapunt van elke bezochte (B)AvA na afloop op de website;
  • Wij geloven in een constructieve dialoog. Wij gaan graag het gesprek aan met de bedrijven waarin wij beleggen, specifiek bij onze deelnemeningenbeleggingen, om hun prestaties op korte en lange termijn te verbeteren.
  • We continu op de hoogte willen blijven van marktontwikkelingen en thema's op het gebied van verantwoord beleggen en duurzaamheid. Wij volgen deze ontwikkelingen en passen dit toe in onze investeringen;
  • Wij transparant zijn over wat we doen en wat we niet doen. Sinds 2008 is Delta Lloyd Groep organisational stakeholder van het Global Reporting Initiative (GRI), een internationale organisatie met als missie het verheffen van duurzaamheidsrapportages naar het niveau van financiële rapportages. Delta Lloyd Groep rapporteert conform de GRI standaarden.

In deze brochure lichten wij onze visie toe.

 

Global _Compact _Logo PRI_Logo