Producten en diensten

Onze producten
Delta Lloyd Asset Management biedt institutionele klanten drie vormen van vermogensbeheer aan:
• Discretionair beheer: maatwerk in een eigen portefeuille
• Delta Lloyd institutionele fondsen: (semi-)maatwerk tegen aantrekkelijke voorwaarden
• Beursgenoteerde fondsen

Institutionele beleggingsfondsen
Het assortiment institutionele beleggingsfondsen hebben wij specifiek ontwikkeld om het vermogen van institutionele beleggers te beheren. Het grote voordeel is dat we de portefeuille actief beheren en posities continu aanpassen aan het verlangde risico/rendementsprofiel van de gezamenlijke participanten.

Het beheer benadert discretionair vermogensbeheer, maar is door de collectiviteit toegankelijk voor relatief kleine portefeuilles. Uitsluitend institutionele beleggers kunnen participeren in deze fondsen.

De institutionele fondsen hebben de volgende specifieke kenmerken:
• Uitgebreide rapportage.
• Inbreng van portefeuilles behoort tot de mogelijkheden.
• Toetreding van nieuwe participanten vereist goedkeuring van bestaande participanten.
• De institutionele fondsen zijn open-end.
• De fondsen zijn niet-beursgenoteerd, de koers wordt bepaald op intrinsieke waarde.
• De minimale inleg bedraagt EUR 50.000,-.

Diensten
Wij bieden onze institutionele relaties een uitgebreid pakket diensten aan:
• Opstellen van de beleggingsrichtlijnen.
• Communicatie richting deelnemers van het pensioenfonds/onderneming.
• Vermogensbeheer door portfoliomanagers.
• Uitgebreide kwartaalrapportage.
• Jaarrapportage.
• Pensioen en Verzekeringskamer-rapportage.
• Kwartaalbezoeken.
• Online inzage in uw beleggingsportefeuille.
• Performance-meting.
• Inbreng van huidige beleggingsportefeuilles.

Pensioenoplossingen
Delta Lloyd is sterk in pensioenoplossingen. Niet alleen vanuit Delta Lloyd Asset Management met een maatwerk beleggingsmandaat, maar ook met garantieoplossingen vanuit het Delta Lloyd verzekeringsbedrijf. Flexible oplossingen en aanvullende Defined Contribution-regelingen, met of zonder verzekeringselement, bieden we tegen aantrekkelijke voorwaarden aan.

Insurope Netwerk
Delta Lloyd is de exclusieve vertegenwoordiger van Insurope en kan zodoende multinationale winstdeling aanbieden. Multinationale winstdeling met behulp van pooling is een aanvullende winstdelingsvorm die wij aan multinationals aan kunnen bieden zonder dat dit premie- of tariefconsequenties met zich meebrengt.