Winst: inhouden of uitkeren?

Edwin Slaghekke \\ 19 april 2012
Edwin Slaghekke Edwin Slaghekke Fondsmanager

Een stevig dividend klinkt aandeelhouders als muziek in de oren. Maar voor lange termijnbeleggers is het minstens zo belangrijk hoe de rest van de winst van een onderneming wordt besteed.

Optimale allocatie van de winst
Tijdens de komende aandeelhoudersvergaderingen zullen beleggers weer gespitst zijn op de hoogte van het dividend dat bedrijven uitkeren. "Logisch," vindt Edwin Slaghekke, fondsbeheerder van het Delta Lloyd Select Dividend Fonds, "de balansen van de bedrijven waarin we investeren zijn robuust" Toch is de hoogte van het dividend niet zaligmakend, stelt Slaghekke. "Sommige ondernemingen keren slechts 30% van de winst uit, terwijl anderen 80% uitkeren. De argumentatie daarachter vinden wij echter belangrijker dan het percentage. Uiteindelijk gaat het erom dat de winst optimaal wordt besteed voor de aandeelhouders."

Invloed op dividendbeleid
Om te bepalen hoe de winst optimaal kan worden besteed, bestudeert Slaghekke de bedrijven in de portefeuille van het fonds en de markten waarin ze opereren nauwkeurig. "We gaan te werk als onderzoeksjournalisten. We praten met het management, klanten, concurrenten en andere stakeholders. Zo weten we wat er speelt, wat een aantrekkelijke investering voor de onderneming zou kunnen zijn en of het verstandig is om eigen aandelen terug te kopen. Doordat we tot de grote aandeelhouders behoren worden we door de bedrijven zelf geraadpleegd. Zo hebben we ook invloed op de manier waarop de winst wordt besteed."

Investeren, eigen aandelen kopen of dividend uitkeren
Neem het diervoedingsbedrijf Nutreco, waarin het Delta Lloyd Select Dividend Fonds een belang heeft. Slaghekke: "Het management van Nutreco heeft overwogen een speciaal dividend uit te keren of eigen aandelen in te kopen als zich geen aantrekkelijke acquisitiemogelijkheden zouden voordoen, Inmiddels heeft het bedrijf aantrekkelijke overnames gedaan. Een goede keuze wat ons betreft. Het gaat erom waar het kapitaal het best rendeert. Op lange termijn kunnen de aandeelhouders daar potentieel meer profijt van hebben dan van een extra dividend of het terugkopen van aandelen. Aandelen terugkopen kan aantrekkelijk zijn voor aandeelhouders, maar alleen als het aandeel sterk is ondergewaardeerd."

Lange termijn horizon
Met het Delta Lloyd Select Dividend Fonds, dat vier keer per jaar dividend uitkeert, richten Slaghekke en zijn collega's zich op bedrijven die een aantrekkelijk en stabiel dividend uitkeren. "Toch moet je ons niet per kwartaal afrekenen," stelt Slaghekke, die benadrukt dat het fonds bovenal een lange termijnhorizon heeft. "We hebben solide posities in bedrijven met sterke marktposities. Ondernemingen die erin slagen goede cashflows te genereren in moeilijke tijden. Sinds de focus van het fonds begin 2010 is gelegd op small-mid caps hebben we een fraai totaalrendement gerealiseerd. Dividend is daarvan uiteraard een belangrijk onderdeel."