Delta Lloyd Azië Deelnemingen Fonds

Naar factsheet en documenten

Strategie

Ondernemend  Beleggen
De unieke succesformule van onze Deelnemingen fondsen passen we ook toe in Azië. Hiermee profiteren we vol van de kansen die deze regio biedt. We bouwen een selectieve portfolio op van unieke, maar ondergewaardeerde beursgenoteerde bedrijven. Door minimaal een 5%-belang te nemen in Aziatische ondernemingen, kunnen we  een hechte relatie opbouwen met het management en meepraten over de toekomst van het bedrijf. Zo combineren we de degelijke Deelnemingen beleggingsstijl met de groeikansen in Azië.

Het succes van onze deelnemingen beleggingsfondsen
Onze Deelnemingen fondsen beheren we volgens de onderscheidende en unieke Deelnemingen beleggingsstijl. De Deelnemingen stijl is gebaseerd op een typische 'value-aanpak'; beleggen in ondergewaardeerde bedrijven met een goede winstverwachting. We bouwen aan geconcentreerde portefeuilles van maximaal 35 small en midcap ondernemingen en nemen de onderneming achter het aandeel als uitgangspunt.
Ons vlaggenschip is het zeer succesvolle Delta Lloyd Deelnemingen Fonds. Dit fonds heeft de focus op Nederland. De prestaties van het Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds bewijzen dat deze formule ook regionaal toegepast kan worden. In 2011 zijn daarom de ondernemende fondsmanagers van de Deelnemingen beleggingsstijl ook op zoek gegaan naar nieuwe, kansrijke regio's. Daarbij viel de keuze op Azië. Als belegger profiteert u van de aantrekkelijke kansen die deze regio biedt. Bovendien streven de deelnemingen fondsen ernaar vier keer per jaar dividend uit te keren.

Niche-spelers
De fondsmanagers van het Delta Lloyd Azië Deelnemingen Fonds selecteren uitsluitend bedrijven met uitstekende vooruitzichten, een gezonde balans en solide cashflows; ondergewaardeerde nichespelers die marktleider zijn. Dit zijn namelijk vaak de bedrijven die een rol zullen spelen in industrieconsolidatie en alleen die bedrijven die een werkelijk onderscheidend concurrentievoordeel bezitten zullen duurzaam blijken op de lange termijn. Daar zijn onze fondsmanagers naar op zoek. Bedrijven die zij door diepgaande analyse door en door begrijpen en waarvan ze de waarde zeer goed kunnen inschatten. En waarvan ze verwachten dat de werkelijke waardering uiteindelijk tot uitdrukking zal komen in de koers.

Azië, een aantrekkelijke regio
Wij hebben bewust voor Azië gekozen. De fundamentele economische groei in de regio is een reden om juist hier kansen te zoeken en benutten. Onze fondsmanagers kunnen uit een zeer grote vijver met aantrekkelijke 'small caps' bedrijven selecteren, echte pareltjes die voldoen aan onze beleggingscriteria, zoals onderwaardering en een mooie periodieke dividenduitkering. Daarnaast zien zij in Azië een grote groep bedrijven die aan de financiële criteria van de Deelnemingen stijl voldoet, zoals de uitkering van een stabiel en aantrekkelijk dividendrendement. Goed te weten: uit diverse studies is gebleken dat small cap waardeaandelen in opkomende markten op de lange termijn een sterke outperformance laten zien.

Margin of safety

Weliswaar hebben ook de Aziatische markten in het nabije verleden een aantal sterk op- en neergaande beurscycli gekend, echter de Deelnemingen beleggingsstijl biedt houvast bij een dergelijke hoge volatiliteit. Dit vanwege de langetermijnvisie en de keuze voor ondernemingen die door de gehele cyclus heen goed presteren. Bovendien nemen we alleen deel in bedrijven met een aanzienlijke onderwaardering van meer dan 50%. Deze 'Margin of safety', het verschil tussen de werkelijke waarde en de beurskoers biedt extra bescherming tijdens een neergaande cyclus.

Welke landen?

Het Delta Lloyd Azië Deelnemingen Fonds belegt in de regio wat formeel heet 'Asia/Pacific', in landen als China (vaste land, Hongkong, Taiwan), Japan, Korea, Australië, Nieuw Zeeland en Singapore. De ondernemingen in deze landen zijn veelal volwassen en hebben een goede, langetermijn-trackrecord, zowel financieel als qua duurzaam concurrentievoordeel.

Thuisbasis Hongkong
Door de snelle ontwikkeling van de Aziatische markten en de bedrijven daarbinnen zijn veel ondernemingen onzeker van hun toekomstig concurrentievoordeel en daarmee onzeker over hun toekomst. Uitgebreide analyse van een onderneming is dan ook cruciaal. Onze fondsmanagers besteden hier veel tijd aan. Via deskresearch, maar ook via interviews met diverse partijen, analyseren zij de bedrijven: het management, toeleveranciers, klanten en afnemers. Dit gehele proces wordt vanuit ons kantoor in Hongkong gefaciliteerd, waar een team van ervaren collega's haar thuisbasis heeft om samen met de collega's uit Amsterdam het Delta Lloyd Azië Deelnemingen Fonds tot een succes te maken. 

Dividenduitkering
Jaarlijks keert dit beleggingsfonds indien mogelijk dividend uit. Het streven is om dit dividend in vier uitkeringstermijnen uit te betalen.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Verantwoord beleggen is structureel ingebed in ons beleggingsbeleid. Wij beleggen niet in bedrijven die niet maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hiervoor hebben wij uitsluitingscriteria vastgesteld. Deze passen wij ook toe bij de selectie van bedrijven voor het Delta Lloyd Azië Deelnemingen fonds.

Lees meer over de beleggingsstijl Deelnemingen beleggen

Als beleggingsadviseur kunt u contact opnemen met ons salesteam

Kasper Scholten/Head Fundsales Kasper Scholten Head Fundsales 020 594 2118 Kasper_scholten@deltalloyd.nl Bas Smit/Sr. Sales & Business Development Bas Smit Sr. Sales & Business Development 020 594 2118 bas_smit@deltalloyd.nl